Norsk Industri

Innhold

Nytt om frihandelsavtaler

Aktuelt, Teko

Publisert

Hvilke varer eksporterer tekobedrifter og til hvilke land? Støter bedriften på eventuelle hindringer og utfordringer? Nærings- og fiskeridepartementet er interessert å høre fra våre medlemsbedrifter.

Norge forhandler i dag bilateralt med Kina om en bred frihandelsavtale. Videre forhandler Norge og de andre EFTA-landene om frihandelsavtaler med India, Malaysia, Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) og Vietnam.

I løpet av 2018 inngikk Norge og EFTA nye frihandelsavtaler med Indonesia og Ecuador og ble enige med Tyrkia om en oppdatering av den gamle avtalen fra 1991. EFTA-landene har satt i gang en kartleggingsprosess med Pakistan for å undersøke om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en frihandelsavtale.

Modernisering av eksisterende avtaler med Chile, og SACU (tollunion bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland) er også pågående, mens oppdateringer av avtalene med Canada og Mexico er utsatt.

En frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene trådte i kraft 1. juni 2018. Forhandlingene mellom EFTA og tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan, mellom EFTA og Thailand, og mellom EFTA og Algerie, ligger fortsatt på is.

Ønsker kommentarer fra norske tekobedrifter

Norge har sammen med EFTA-statene inngått 29 frihandelsavtaler med 40 land.

I forbindelse med frihandelsavtaleforhandlinger er Nærings- og fiskeridepartementet interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske tekobedrifter eksporterer til de landene der forhandlinger finner sted og om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i disse markedene.

> Les mer om handelsavtaler her

Send dine innspill og kommentarer til Ove Christian Owe i Nærings- og fiskeridepartementet på Ove-Christian.Owe@nfd.dep.no. Mobil 94 82 93 01.