Mange muligheter for samarbeid om sirkulære løsninger for Tekobedriftene

Publisert

Illustrasjon grønn industri

Teknologi. Foto: j-mel - stock.adobe.com

Tekstiler og sko har fått et svært stort fokus i EU-lovgivningen gjennom EUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler. Disse bransjene er en av de første ut med å få spesifikke krav om økodesign og informasjon om produktenes livsløp og verdikjede.

Les også: EU vil massivt endre tekstiler, klær, sko, møbler, madrasser og porselensprodukter

Problemstillinger som får mye oppmerksomhet, er mangelen på verdikjeder for resirkulering av tekstiler og økende mengder tekstilavfall grunnet kort brukstid hos sluttkunden. Det finnes imidlertid flere prosjekter som allerede har startet opp, og oppstart av flere prosjekter er annonsert.

Her er informasjon om det Nordiske tekstilsamarbeidet som er åpent for påmelding for tekobedrifter, som ønsker å være med på å utvikle fremtidens sirkulære verdikjeder og forretningsmodeller.

Hva er det nordiske tekstilsamarbeidet?

Det nordiske tekstilsamarbeidet er et samarbeid initiert av miljømyndighetene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og fokuserer på sirkulær tekstiløkonomi, herunder reduksjon av unødvendig forbruk, forlengelse av levetid på tekstiler, digitalisering og sporbarhet i mote- og tekstilindustrien samt innsamling, sortering, resirkulering og resirkulering av tekstiler.

Det nordiske tekstilsamarbeidet er organisert rundt to initiativer:

1: Active Textile Society: Levetidsforlengelse av tekstiler
Her samles bedrifter, organisasjoner og innbyggere i et felles arbeid for å finne løsninger på barrierer for sirkulære forretningsmodeller (reparasjoner, utleie, gjenvinning, videresalg etc.). Innsatsen innebærer en 6-måneders utfordring, hvor deltakende bedrifter og organisasjoner formidler og utvikler sirkulære initiativ, og hvor deltakende innbyggere oppsøker og tester sirkulære forretningsmodeller som et alternativ til kjøp av nye produkter.
- Første webinar 27. september

2: Sharing Nordic Circular Competences: Design og tekstilavfall
Initiativet er for bedrifter, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner som driver med sirkulær design, sirkulære materialer og/eller innsamling, sortering og behandling av tekstilavfall. Fokus er på å skape samspill mellom design og avfallsaspekter, inkludert hvordan vi kan bruke design til å lage kvalitetstekstiler av resirkulerte materialer. Som deltaker i dette arbeidet får du direkte kontakt med andre pionerer i Norden og mulighet til å dele kunnskap og ferdigheter.
- Første webinar 26. oktober

Det er per dags dato 60-70 deltagere i hvert initiativ, men det er plass til mange flere virksomheter.

Les mer om prosjektet og registrer deg her

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien