Veikart for cybersikkerhet med Industri 4.0 begynner å ta form!

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Cybersikkerhet

Cybersikkerhet - illustrasjon.

Bransjeforeningen Teknobedriftene har over lengre tid hatt mål om å bidra til å løfte kompetansen på cybersikkerhet i produksjonsbedriftene. Nå tar veikartet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" form!

Bakgrunnen er et voksende behov for å styrke kompetansen på cybersikkerhet, etter hvert som stadig mer av produksjonen benytter ny digital og tilkoblet teknologi. Det cyber-fysiske rommet smelter sammen på veien mot Industri 4.0. Dette medfører fantastiske muligheter for skreddersøm og ressursoptimalisering i produksjon, men også en økt sårbarhet for IT-sikkerheten.  

Med prosjektet "Cybersikkerhet og Industri 4.0" har vi med oss solid kompetanse med aktørene NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security), SINTEF Manufacturing og ti pilotbedrifter fra bransjeforeningen Teknobedriftene. Prosjektet kom i gang takket være finansiering fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Leveransene fra prosjektet publiseres nå fortløpende på denne siden. Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter i Norsk Industri om aktivt å ta i bruk kunnskapsmaterialet som samles på denne kommunikasjonsplattformen. Bruk materialet til å bygge trinnvis kompetanse på cybersikkerhet i industribedriften. Det er en 100 prosent sikker investering i kompetanse med konkurransekraft på bunnlinjen.

Sammen med veikartet vil vi også publisere korte digitale treningskurs (15-20 minutter) på utvalgte tema – første tema ut er cybersikkerhet med hjemmekontor.

Cybersikkerhet og Industri 4.0

Veikart med digitale kurs om cybersikkerhet i industrien. Her kan du også få et gjensyn med Cybersikkerhetsuka som ble avholdt 30. august til 2. september 2021.