Tilbakeblikk med fremtidsøyne

Publisert

2016 ble et år med stort engasjement, faglig påfyll og god nettverksbygging for Teknobedriftene. – Vi ser frem til å fortsette jobben for bransjefellesskapet for teknologibedriftene i Norsk Industri, sier fagsjef Katrine Vinnes.

Forum for maskinering og additiv tilvirkning

Se styret:

Forum for Maskinering og additiv tilvirkning

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumet skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding og teknikker for bygging av objekter i fast materiale med utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller.

Styret
 • Forumsleder Leif Andersen, Winow Automation AS
 • Vegard Løkken, Nammo Raufoss AS
 • Svein Hjelmtveit, Fieldmade AS
 • Ole-Bjørn Ellingsen Moe, Mechatronics Innovation Lab
 • Knut Sørby, NTNU
 • Jørgen Weum Hansen, Kongsberg Defence and Aerospace
 • Torstein Tærum, Norsk Industri

Forum for maskinering har i løpet av året endret navn til Forum for maskinering og additiv tilvirkning – og ønsker med dette å befeste sin rolle som faglig kompetansearena for teknologifronten. Styret i Maskineringsforumet har også utvidet gruppen med en ekstra person, Svein Hjelmtvet fra AddLab. Forumet gjennomførte ett seminar i 2016, i forbindelse med Norsk Industris store industrikonferanse Industri Futurum på Gardermoen i oktober, med rundt 60 deltakere.

Forum for automatisert produksjon

Forumet er et samarbeid mellom Norsk Industri, IFEA og Norsk Forening for automatisering. Det årlige treffet ble som vanlig gjennomført siste uke av august – med stor oppslutning fra industrien og over 100 deltakere.

Lettmetallskonferansen

For første gang på flere år arrangerte vi i 2016 også Lettmetallskonferansen, som hadde eget seminar i tilknytning til Industri Futurum konferansen på Gardermoen i oktober. Seminaret fikk mye skryt for høyt faglig innhold fra de som deltok. En særlig takk til programkomiteen anført av Jon Sandvik fra Sintef Raufoss Manufacturing for at vi fikk til dette.

Industri Futurum - Norsk Industris store industrimøteplass

Industri Futurum ble lansert og gjennomført på Gardermoen i oktober. Hensikten med dette var å lage en arena for bedrifter hvor vi ønsket å kombinere nettverksbygging, faglig påfyll i parallelle spor, utstilling og fellessesjoner på tvers av bransjer - i en tid hvor mange bedrifter ønsker å bli kjent med nye markeder og knytte nye kontakter. Teknobedriftene var svært godt representert både på parallellsesjonene, i messeområdet og på konferansen som helhet.

Styrets fokus i året som gikk

Styret i Teknobedriftene

 • Ole Hoen, Kongsberg Innovasjon (styreleder)
 • Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco
 • Marte Ellingsen Tyldum, Kongsberg Maritime
 • Lars Tore Gellein, Siemens Energy, Offshore Marine Centre
 • Lars Rotseth, Kverneland Group Operations Norway
 • Erik Løkke-Øwre, NorSun
 • Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall

Styret har i 2016 særlig jobbet med innspill til Regjeringens arbeid med ny industrimelding om rammevilkår for forskning og innovasjon, i en tid som preges av banebrytende teknologiskift og digitalisering av produksjon. Styret har vært særlig opptatt av å bidra til kompetanse og workshops i forbindelse med etableringen av en ny testsenterordning, Norsk Katapult.

Les våre saker:
- Jubel for katapult på norsk
- Slik bygges toppindustri i England og slik drømmer vi om i Norge

Styret har også hatt møte med fakultetsledelsen på NTNU, og har blitt invitert inn i de pågående strategiske prosessene knyttet til fusjonering med høgskolene i Ålesund og Gjøvik. Ikke minst har styret i Teknobedriftene jobbet aktivt med bidrag til utmeislingen av et sterkt program og god synlighet for Teknobedriftene på Industri Futurum konferansen. 

Kompetanse- og nettverksbygging med mange møteplasser i 2017

De siste årene har industri 4.0, big data, digitale økosystemer ol. gått sin seiersgang som industriens nye buzzord. Vi ønsker med våre arrangement å tilby arenaer hvor bedriftene kan få kompetanse og bygge nettverk på områder som er relevante for egen produksjon. Her er noen av våre arrangement:

 • Årsmøte for Teknobedriftene holdes 9. mai, i forbindelse med Norsk Industris årskonferanse i Oslo.
 • Industri Futurum konferansen arrangeres på Gardermoen 20.-21. november.
 • Forum for maskinering og additiv tilvirkning: 26. – 27. april på Klekken hotell, og i tillegg planlegges et parallellspor i forbindelse med Industri Futurum – konferansen 20.-21. november.
 • Forum for automatisert produksjon: Arrangeres i løpet av siste uke av august, nærmere informasjon kommer.
 • Lettmetallkonferansen: Arrangeres med egen parallellsesjon på Industri Futurum konferansen 20.-21. november.
Studieturer til Tyskland og Frankrike

Tysk-Norsk Handelskammer arrangerer skreddersydde studiereiser til Tyskland i forbindelse med Hannovermessen i april.

> Mer informasjon her

Fransk-Norsk Handelskammer inviterer til studietur og konferanse om avansert industriell produksjon i Nantes, i mars – med bedriftsbesøk til blant annet Airbus og STX shipyards og Techno Campus. På Techno Campus vil eksempler på suksessrike samarbeid mellom bedriftene innen VTR, robotikk og 3D printing bli presentert.

> Mer informasjon her

- Vi håper på et aktivt og innholdsrikt 2017 og ønsker alle våre medlemsbedrifter et godt nytt år, sier fagsjef Katrine Vinnes i Norsk Industri.