Norsk Industri

Innhold

Teknobedriftene på Hannover Messe

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Foto: Deutsche Messe

Foto: Deutsche Messe

En gruppe deltakere fra styret, faglige forum og Teknobedrifter besøkte Hannover Messe i april 2018. I 2019 planlegger Innovasjon Norge og Norsk-Tysk handelskammer en norsk fellesstand hvor din bedrift kan delta.

Hannovermessen er en av verdens ledende industrimesser, og er arnestedet for hele Industri 4.0 begrepet. I hall etter hall viser utstillere frem ny teknologi på områder som Predictive Maintenance, Digital Twin, Cobots, Integrated Energy, Smart Supply og Lightweight construction. Målet for Teknobedriftenes studietur var å få et innblikk i hva som rører seg i den digitale teknologifronten, og å kunne gi kvalifiserte vurderinger av arenaens relevans for norske manufacturing bedrifter.

Styreleder Arnt Dahle oppsummerer slik:
Etter Hannover messen fremstår det veldig tydelig at det er et teknologi-push. Veldig mange utstillere har sine industri 4.0 løsninger til industrien. For industrien som skal ta i bruk nye intelligente løsninger er det viktig å følge med.

I forlengelse av veikartet vil Teknobedriftene fortsette å formidle de gode eksemplene på hvordan ny teknologi faktisk gir en verdi eller løser et problem, slik at flere av bedriftene blir tryggere i å kunne ta steget inn i industri 4.0, og at vi kan skape nettverk mellom bedrifter med felles behov slik at man kan lære av hverandre.

Norsk fellesstand på Hannover Messe 2019

Norske bedrifter har i liten grad deltatt med stand på tidligere Hannover Messer. I 2019 har derfor Innovasjon Norge og Norsk-Tysk handelskammer inngått et samarbeid om felles norsk stand på messen, hvor bedrifter kan kjøpe seg inn på en "unit" av standen.

Se informasjon om hva som er inkludert i prisen og påmeldingsskjema på www.hannovermesse.no.