Norsk Industri

Innhold

Oppsummering av Norpart Forummøte i mars

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Norpart Forum hadde møte hos Kongsberg Automotive, Raufoss Couplings i mars.

Til stede var forumsleder Linda Nyqvist Evenrud (KA), Svein Terje Strandlie (SRM), Jan Blom (EFD), Leif Bronken (RT) og Katrine Vinnes (Norsk Industri).

På agendaen sto følgende:

Norpart årsmøte og Stora Leverantörsdagen i Gøteborg, 24.-25. oktober
Norpart Forum planlegger som vanlig årsmøte tilknyttet Stora Leverantörsdagen i Gøteborg. Les mer om samlingen

Synliggjøring av bilindustri på Industri Futurum 19-20. november, stand og presentasjoner
Norsk Industri arrangerer den store konferansen Industri Futurum på Gardermoen 19.-20. november. På Norpart Forum møte i mars ble vi enige om å bruke denne arenaen som samler over 1000 deltakere fra norsk industri til å synliggjøre bilindustri. Et konkret oppfølgingspunkt her har vært å invitere leder i den svenske Fordonskomponentgruppen, Fredrik Sidahl, til å innlede på konferansen. Det er nå bekreftet at han innleder på Industri Futurum 19. oktober i plenum. Vi har også diskutert muligheten for at Norpart-bedrifter går sammen om felles stand på messen på Industri Futurum. Her er det muligheter for tilpasninger. Se Pristilbud.

Diskusjon om Norparts engasjement og aktivitet
Vi hadde en diskusjon rundt bordet om Norparts videre form og aktivitet. Det var konsensus om at det må være et ønske og initiativ fra Norparts medlemmer for å opprettholde videre aktivitet, og dette gjelder også deltakelse på Norpart møter. Dersom oppnevnte Norpart-kontakt fra en bedrift ikke kan delta på møte, er det et ønske at bedriften sender en stedfortreder.

Samtidig er det viktig at Norpartfellesskapet byr på tema og diskusjoner som oppleves relevante. En felles sak som også har vært diskutert tidligere, er å bruke Norpart forum til synliggjøring av bil(del)industri i Norge. Dette har fått fornyet aktualitet i dag, med de store endringene i teknologitrender for bilindustri som vi opplever. Det er viktig at vi bidrar til å synliggjøre hva dette kan bety av nye industrimuligheter for norske industrimiljø. Et eksempel på dette er batterikasser (Benteler). Bilindustrien globalt søker stadig nye lettvektsløsninger, og norske bedrifter har svaret.

Norpart-aktivitet i 2018
For 2018 var det enighet om at to møtepunkt er en realistisk målsetting, hhv årsmøte tilknyttet SLD-dagene i Gøteborg 24.-25. oktober, og mulig deltakelse med stand og evt et innlegg på Industri Futurum konferansen på Gardermoen 19.-20. november. I tillegg ble vi enige om at vi i større grad støtter opp om aktiviteter i regi av FKG, og at vi deler "lessons learned" med kontaktgruppen når vi har deltatt i FKG-sammenheng.

Brainstorming – hvordan kan Norpart bli større
Gruppen av bedrifter som inngår i Norpart er liten og har minket over år. Vi hadde en brainstorming om hvordan vi kan gjøre gruppen større, og hvilke bedrifter som eventuelt kan tenkes å ha nytte av å være med i bransjefellesskapet.

Nytt fra FKG
Linda Nyqvist Evenrud deltar som styremedlem i FKG, på vegne av Norpart. Linda orienterte om saker som FKG arbeider med i styret og aktiviteter i FKG for øvrig, her referert med stikkord:

 • Fordonskomponenten
  • Overgang fra papir til digital versjon? «Slimmad» versjon i 2018
  • Beslutt tas i styremøte i mars.
 • Hjemmeside
  • Samarbeid initiert med Newsroom før å «hotta» opp hjemmesiden og gjøre den mer brukervennlig.
 • Aktivitetshjul/årsplan
  • Initiert før å gi alle medlemmer tilgang til informasjon om kommende aktiviteter. Mer informasjon finner dere på hjemmesiden til FKG; www.fkg.se
 • Automotive Strategy Seminar 2018 (18-19/4-18)
  • Plass: elite Hotel Marina Tower, Nacka
  • Føreningsstämma 18/4 kl. 17-18.00 og påfølgjende middag 18.30
  • Strategy seminar 19/4 kl. 08.30-16.30
 • Swerea IVF / FKG kurstilbud
  • 3-dagers kurstilbud ila 2018
  • Først ut var Digitalisering med fokus på produksjon (Februar)
  • Følg med på ukentlig infomail fra Fredrik S (kort & gott) og hjemmesida til FKG før mer informasjon om nye kurstilbud.
 • FKG Strategidag
  • 20/6 kombinert med styremøte 19/6.
 • «Två puckar»
  • Utøket samarbeid med BIL Sweden (svensk bransjeorganisasjon for produsenter og importører av personbil og nyttekjøretøy). Mer info om BIL Sweden
  • Videre diskusjon i styremøte i mars.
 • SLD 2018 (24-25 oktober), talarlista:
  • Johan Löwenholm Autoliv
  • Lars Stenquist VVP Volvo AB
  • Martina Buchhauser VVP Inköp Volvo Cars
  • Henrik Henriksson VD Scania
  • Mats Harborn Europeiska Handelskammaren i Kina
  • Bengt Lindqvist (nya Anders Rune) Teknikföretagen
  • Marc Mayor BASF Europe
  • Lars Olsson SSAB Nordic Sales
  • Moderator Lennart Ekdal

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!