Norsk Industri

Innhold

Nytt fra årsmøtet i Teknobedriftene

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Styret i Teknobedriftbordet samlet på til middag på Restaurant Solsiden i etterkant av Industrikonferansen.

Styret i Teknobedriftbordet samlet på til middag på Restaurant Solsiden i etterkant av Industrikonferansen.

Bransjeforeningen Teknobedriftene holdt medlemsmøte og årsmøte mandag 14. mai, i forkant av Industrikonferansen. Agenda for medlemsmøtet var å gjøre opp status for vårt arbeid så langt, og berede grunnen for videre arbeid i bransjeforeningen med innlegg og diskusjoner.

Nytt fra vareproduserende industri

Svein Terje Strandlie, adm. dir, Sintef Raufoss Manufacturing, presenterte planer og igangsatt arbeid med den nyetablerte nasjonale manufacturing katapulten MTNC (Norwegian Manufacturing Technology Centre), som ble etablert på Raufoss tidligere i vinter. Katapulten skal tilby hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen i egne testlokaler, før bedriftene kjører i gang egen fullskala produksjon. Katapulten vil også være en viktig arena for samarbeid om kompetanse, mellom bedrifter og mot utdanningen fra fagopplæring til høyere utdanning. Katapulten har etablert et møtesenter som tar sikte på et høyt aktivitetsnivå hvor bedrifter og kunnskapsmiljøer kan møtes for å utveksle erfaringer og utforske mulighetene med "enabling technologies". Den første minifabrikken på Raufoss skal etter planen være klar før sommeren, med fagområde additive manufacturing.

Status for veikartet

Styreleder Arnt Dahle fortalte om hovedtrekkene i veikartet for Teknobedriftene, som ble lansert på Industri Futurum på Gardermoen i november 2017. Veikartet har blitt godt mottatt, og vi har fått mange tilbakemeldinger på at de mange praktiske eksemplene fra medlemsbedrifter om hvordan de har tatt i bruk digitalisering i egen virksomhet har vært en inspirasjon for Teknobedrifter som er i en startfase på dette.

Cybersecurity på agendaen

Ett av de tematiske områdene veikartet dro opp for digitalisering og industri, var IT-sikkerhet og cybersecurity. Til medlemsmøtet inviterte vi Nils Nordbotten fra Forsvarets Forskningsinstitutt til å innlede om temaet "Sikkerhet og kontroll versus åpenhet og deling – kan hensynene forenes?". En anbefaling fra Nordbotten var at bedriftene i større grad kan utveksle erfaringer om feiltrinn og sårbarhet, og på den måten spare store kostnader knyttet til hacking. Bedriftene må ha gode systemer for å beskytte sårbar informasjon. Samtidig er det mange bedrifter som vil kunne tjene på å kjøre en større åpenhet rundt ikke-sensitive data, og på den måten bidra til at bedriftene kan lære av hverandre. Tematikken igangsatte en diskusjon med stort engasjement. Styret i Teknobedriften tar med seg innspillene fra diskusjonen når det nye styret møtes i juni for å diskutere bransjeforeningens arbeid fremover.

Innspill til prioriterte saker for Teknobedriftene

Styreleder Arnt Dahle avrundet medlemsmøtet med en oppsummering av bransjeforeningens arbeid de siste par årene, samt en summering av innspill til prioriterte saker fremover. De prioriterte sakene vil følges opp i styremøtet planlagt i Juni. Dette styremøtet er lagt til Kristiansand, og i denne anledning vil styret også besøke katapulten Future Materials, med tur til Mechantronics Innovation Lab ved Agderuniversitetet. Formålet med disse besøkene er å studere muligheter for læring på tvers mellom prosessindustri og vareproduksjon, for eksempel når det gjelder materialteknologi og additive manufacturing.

Avtroppende styremedlemmer Arnfinn Erland Paulsrud og Håkon Rem blir takket av ved styreleder Arnt Dahle.

Årsmøte og valg av nytt styre

Teknobedriftene har syv representanter i styret. Årsmøtet takket av styremedlemmene Arnfinn Erland Paulsrud og Håkon Rem som begge har gjort en flott innsats for laget som styrerepresentanter.

Det nye styret består dermed av følgende personer:

  • Arnt Dahle, Vice President Production, Optimar, Ålesund (styreleder)
  • Gunnar Andersen, Managing Director, Øglænd System, Klepp
  • Anders Digernes, Manager R&D, Sandvik Teeness, Trondheim
  • Ole Hoen, Director Research & Technology, GKN Aerospace, Kongsberg
  • Oddbjørn Maurdalen, adm. dir., Furnes Jernstøperi, Stange
  • Lars Fossum, Business Development Manager, Siemens, Oslo
  • Margrethe Skattum, senior utviklingsingeniør, Hexagon Ragasco, Raufoss
> Last ned årsberetning

De tre finalistene i kampen om å bli Norges smarteste Industribedrift: Øglænd System, ThermoFisher Scientific og Aker Solutions Moss.

Teknobedrifter nok en gang representert i finalen for Smart Industri-prisen!

Prisen for Norges smarteste industribedrift har blitt en kjempesuksess, og stadig flere bedrifter er med i konkurransen om å kåres til årets smarteste industribedrift. Prisen deles ut årlig på Industrikonferansen, i samarbeid mellom Norsk Industri og Siemens, og i år deltok over 50 bedrifter i konkurransen. Teknobedriftene har hatt stor suksess i konkurransen tidligere år, med vinnere som GKN Aerospace og Hexagon Ragasco. I år var Teknobedriften Øglænd Systems med og kjempet i finalen, hvor ThermoFisher Scientific ble kåret til årets smarteste. Vi gratulerer Øglænd Systems med flott finaleplass!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!