Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Norpart Forum holdt bilindustriseminar på Raufoss

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Møte i Norpart, Raufoss 17. juni 2019. Foto: Norsk Industri

Foto: Norsk Industri

17. juni møttes Norpart Forum til seminar med skreddersøm for leverandører til bilindustri på katapultsenteret i Raufoss.

På seminaret innledet Peter Bryntesson fra den svenske Fordonskomponentgruppen (FKG) om globale megatrender for automotive industri, etterfulgt av Jon Sandvik fra Sintef Manufacturing som fortalte om katapultsenteret og det nye leanprogrammet "Produktivitetsspranget". Knut E. Sunde fra Norsk Industri og Leif Trana fra Utenriksdepartementet avsluttet seminaret med en engasjerende status om tollkrangelen mellom USA og Kina, og om Brexit.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri innleder på Norpart Forums samling 17. juni 2019 på Raufoss. Foto: Norsk Industri

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri innleder på Norpart Forums samling 17. juni 2019 på Raufoss. Foto: Norsk Industri

Peter Bryntesson viste stor innsikt med sitt innlegg om de 4+4 megatrendene for automotive industry. Han forklarte om sammenhenger mellom de fire megatrendene; tilkoblede biler, autonom mobilitet, elektrifisering og bildeling – og store utviklingstrekk for produksjon. Her trakk Bryntesson særlig frem fire områder:

  1. Vedlikehold – eksemplifisert med digitale tvillinger
  2. Planlegging og effektivisering
  3. Maskinlæring/AI
  4. Forretningsmodeller – eksemplifisert med utvikling av betalingssystemer hvor underleverandører i langt større grad kan høste verdier av egne data

Automotive industri i Sverige er vesentlig større enn i Norge, og Bryntesson kom i sitt innlegg inn på det enorme behovet for kompetansepåfyll for anslagsvis 25 000 ingeniører. I Sverige som i Norge diskuteres nå hvordan utdanningen kan møte industriens kompetansebehov med utvikling av kortere kompetansemoduler som kan kombineres med bedriftenes daglige drift.

Skandinavisk fortrinn

I Sverige ser man en utvikling hvor automotive industri med tilknyttede miljøer som for eksempel start-ups, samarbeider i test- og innovasjonssentre. Bryntesson mener Sverige – og Norge – har et stort fortrinn fremfor annen europeisk bilindustri med en svært høy digital modenhet i befolkningen. Samfunnet er godt tilrettelagt for den digitale teknologien, og dette gir klare konkurransefortrinn for industri.

EØS lønner seg

På seminaret fikk deltakerne også et engasjerende innblikk i hvordan internasjonal handelsuro påvirker en åpen norsk økonomi med høy eksportandel – og hvordan norske myndigheter har jobbet på spreng for å få på plass best mulig forutsigbarhet for Norge i en usikker tid. Gjennom det siste året har EØS-avtalen stått sin prøve i Brussel, noe som blant annet medførte likebehandling av Norge med EU-landene da det ble innført ekstratoll på nær 300 stålprodukter i fjor.

Av denne grunn er det god grunn til optimisme også for en eventuell ekstratoll for aluminium, selv om vi vil måtte gå gjennom en tilsvarende prosess som for stålsaken i Brussel. Dette gjelder også dersom Trump iverksetter toll på biler og bildeler, og EU svarer på tilsvarende vis med samme mynt.

Ser mot Sverige

Leder i Norpart Forum, Linda Nyquist Evenrud loset deltakerne gjennom dagen og avrundet seminaret med en diskusjon om veien videre for Norpart. Vel 25 deltakere fra Norpart-bedriftene deltok på seminaret. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at det er stor interesse for å styrke samarbeidet med FKG, som Norpart er medlem av. Evenrud er styremedlem i FKG på vegne av Norpart. I tillegg til at Norpart Forum har sitt årsmøte i Gøteborg i forbindelse med Stora Leverantörsdagen i oktober, kan det også være aktuelt å delta på flere av FKGs arrangementer og møteplasser.

Seminardeltakerne var svært fornøyde med miniseminaret på Raufoss, og ga tilbakemeldinger om at dette er en god måte å samle bransjen for å diskutere og lære om aktuelle bransjespesifikke tema.

Norpart Forum takker for oppmøte, engasjement og innspill – og fortsetter arbeidet med å utvikle en attraktiv møteplass med skreddersøm for bedrifter tilknyttet bilindustri i Norge.

> Les mer om Norpart