Familieforøkelse for Teknobedriftene

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Årsmøte for Teknobedriftene, 9. mai 2017.

9. mai avholdt Teknobedriftene årsmøte, og i år var det særlig ett viktig punkt som stod på agendaen; opptak av Støperienes bransjeforening.

Avtroppende leder i Teknobedriftene Knut Stokkeland ønsker nytt styremedlem Oddbjørn Maurdalen fra Furnes Jernstøperi velkommen til Teknobedriftene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vi ønsker støperibedriftene velkommen til Teknobedriftene.

Formelt og strukturelt betyr dette at fra 9. mai 2017 er støperiene en del av bransjeforeningen Teknobedriftene. Støperienes faglige og nettverksorienterte aktiviteter videreføres i et nytt forum som etableres under Teknobedriftene: Forum for Støperi.

Fra før av har Teknobedriftene følgende aktive forum:
Forum for maskinering og additives, Forum for automatisert produksjon (i samarbeid med NFA og IFEA) og Lettmetallskonferansen.

Endringen medfører også at Teknobedriftene utvider antall styremedlemmer fra seks til syv, hvorav en representant skal representere en støperibedrift. I en overgangsperiode vil også Støperibedriftene stille med en observatør til styrets møter.

Nytt styre

Ny styreleder i Teknobedriftene, Arnt Dahle fra Optimar.

Teknobedriftenes nyvalgte leder, Arnt Dahle fra bedriften Optimar, mener Teknobedriftene har en viktig rolle som brobygger på tvers av bransjer. - Teknobedriftene er en mangfoldig gruppe. Den typiske teknobedrift har leveranser til flere markeder. I den siste tiden med lavkonjunktur og oljekrise har teknobedrifter med ben i flere markeder hatt fordel av raskere omstilling til bransjer med høy aktivitet, som for eksempel havbruk, sier han.

> Se det nye styret

Flere arenaer - ulike teknologiområder

Med støperibedriftene med på laget får vi vist frem enda mer av bedriftenes spesialkompetanse, og synergier mellom ulike teknologiområder. Teknobedriftene vil i 2017 fortsette arbeidet med å lage møteplasser for manufacturing industri på tvers av bransjer, og vil blant annet være sterkt til stede på Industri Futurum på Gardermoen 20.-21. november med både faglige seminarer og utstillere. Her vil også Teknobedriftene presentere sitt Veikart, som utarbeides i løpet av sommeren og høsten 2017.

> Last ned Teknobedriftenes Årsberetning for 2016

Industrikonferansen 2017

Etter årsmøtet sluttet deltakerne seg til resten av industrien, med deltakelse på Norsk Industris generalforsamling og Industrikonferanse 2017, med påfølgende middag på Solsiden. 

> Se saker fra Industrikonferansen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!