Norsk Industri

Innhold

CAEF-møte i Norge

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Støperiforum 2018. CAEF Council 2018 Sommarøy. FOTO: Marit Wiig

Som følge av at Norsk Industri/Støperiforum har presidentskapet i den Europeiske Støperiorganisasjonen CAEF ble årets Council meeting holdt i Norge.

Fra venstre: Luís Filipe Villas-Boas, Portugal president CAEF Excecutive Committee, Max Schumacher, Tyskland Secretary General CAEF, Oddbjørn Maurdalen leder Støperiforum og Stein Berg Oshaug nestleder Støperiforum. FOTO: Kari Rømcke

Siden Norsk Industri/Støperiforum har presidentskapet i  CAEF  ble årets Council meeting lagt til Norge (Sommarøy i Troms) i midten av juni. Der var 13 land representert med styreledere og ledere av støperiorganisasjonene,  totalt 23 deltagere. Tradisjonen tro deltok også ledsagere. I tillegg til møter ble det både båttur, innblikk i hvordan folk på øyene lever og har levd og besøk på Polaria i Tromsø.

Deltagerne var svært fornøyd og ga  uttrykk for at dette var unikt og en helt spesiell opplevelse.

Møtene ble godt ledet av Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi som er leder av Støperiforum og president i CAEF 2017/2018. Nestleder Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall  og Kari Rømcke fra Norsk Industri deltok også på møtene.

CAEFs Max Schumacher og Marion Harris. Sommarøy. FOTO: Kari Rømcke

Støperiindustrien i Europa

Situasjonen i Europeisk støperiindustri er for tiden god med høy aktivitet innen en rekke av markedsområdene, og det var positive forventninger fremover. Spesielt forventes det vekst for jernstøperiene.

For norske støperier er Sverige, Finland og Tyskland viktige eksportland.

I Sverige er det full kapasitetsutnyttelse (med nåværende bemanning), det forventes en lønnsvekst på 2 prosent for 2018. Scania skal investere 1,5 milliarder SEK i et nytt støperi i Södertelje. Vi fikk også vite at Jönköping University starter en ny utdannelse; Foundry Master som fjernundervisning.

Etter en rekke vanskelige år for støperiene i Finland rapporteres det om god vekst i 2017 og fortsatt vekst i 2018. Tyske støperier har ca 90 prosent kapasitetsutnyttelse og har en betydelig økning i ordreinngang, spesielt for jernstøperiene.

Bilindustrien er den viktigste sektoren og bransjen er veldig opptatt av utviklingen fremover knyttet til elektriske biler og hybridbiler. Det hevdet av høy hybridiseringsgrad vil gi vekst i støpevolumene de neste 20 årene.

Rapporter for nedlasting

Her finner dere presentasjonen av konjunkturer og utviklingen i viktige markeder for støperiene og en rapport fra "bordet rundt" med informasjon fra landene som deltok på møtet.

> Konjunkturer og utvikling i viktige markeder - pres. CAEF Council meeting 2018   
> Status og utviklin i Europeisk Støperiindustri

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!