Norsk Industri

Innhold

15 milliarder for Kongsberg Gruppen

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen og Nasser Hassan Al-Naimi, Managing Director Barzan Holdings, signerer avtalen i Doha, Qatar. Foto: Kongsberg Gruppen

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen og Nasser Hassan Al-Naimi, Managing Director Barzan Holdings, signerer avtalen i Doha, Qatar. Foto: Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering.

Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. 

Programmet vil bli det største i Kongsberg Gruppens historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

- Det er spennende at Kongsberg Gruppen vinner en så stor kontrakt hvor de får vist frem alt konsernet har å by på av spisskompetanse innen digitalisering, maritim kunnskap og forsvarsteknologi", sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

- Vi vet at norsk forsvarsindustri trenger betydelig eksport for å oppnå lønnsomhet over tid når man satser så sterkt på FoU som Kongsberg Gruppen gjør. Her ser vi tydelig samspillet mellom teknologiutvikling for sivil sektor og forsvarssektor, med betydelige ringvirkninger til annen norsk industri, avslutter han.

Les mer:

> Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar (Kongsberg Gruppen)

> – Det største i Kongsbergs historie (E24)