Norsk Industri

Innhold

På tur med Støperiforum

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

En glad gjeng på tur

Fornøyde studieturdeltagere fra Furnes Jernstøperi, Sintef, Oshaug Metall og Manoda. Foto: Norsk Industri

Støperiforum i samarbeid med Støperiteknisk forening har arrangert i oktober 2017 en interessant studietur til Gjuteriforeningen og Swerea SweCast i Jönköping.

Vi ble godt tatt imot av Anders Gotte og Peter Naystrøm, mens Åsa Lauenstein og Sten Farre ga oss interessante innblikk i Additiv tilvirkning, muligheter og begrensninger og  orientering om aktivitetene innen 3D-print.  Deltagerne fikk også omvisning på SweCasts 3D-printanlegg i tillegg til test og demonstrasjonsstøperiet.

Swerea Swecast har en meget kompetent stab og driver støperiforskning på et høyt nivå. Gjennom medlemskap i Gjuteriforeningen kan norske støperier få tilgang til denne kompetansen og relevante forskningsrapporter. Swecast tilbyr også konsulenttjenester innen støping.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!