Norsk Industri

Innhold

Nytt fra Støperi

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Årsmøtet vedtok å etablere Støperiforum og at støperiene blir medlem i Teknobedriftenes bransjeforening.

Støperi har avholdt årsmøte og bransjen har vedtatt at de ønsker å bli en del av Tekno bransjeforening og videreføre det støperispesifikke arbeidet i et Støperiforum. Tekno har årsmøte 9. mai og forutsatt positivt vedtak blir dette en realitet fra det tidspunktet.

Nyopprettet Støperiforum

Støperiene blir dermed medlem av et større fellesskap samtidig som interessearbeidet blir ivaretatt. Leder i Støperiforum, Oddbjørn Maurdalen vil bli styremedlem i Teknobedriftenes landsforening og i en overgangsperiode vil støperiene i tillegg ha en observatør på møtene. 

Årsmøtet valgte følgende styret for det nyopprettede Støperiforum:

  • Adm direktør Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi AS, leder
  • Adm direktør Stein B. Oshaug, Oshaug Metall AS, nestleder
  • Daglig leder Frode Sagstad, Frekhaug Stål AS
  • Daglig leder Rune Langerud, Norse Metall Elverum AS
  • Daglig leder Hilde Astrid Svenning, Manoda AS
  • Daglig leder Jon Ola Ystgaard, Benteler Automotive Farsund AS
  • Adm direktør Birger Solberg, Cappelen Holding AS

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!