Norsk Industri

Innhold

HMS i Smelteverk

Aktuelt, Teknobedriftene

Publisert

Prosjektet HMS i støperi som ble drevet av Norsk Industri i samarbeid med Fellesforbundet, ble i 2016 slått sammen med HMS i Smelteverk.

Målet med det nye samarbeidet "HMS i Smelteverk og støperi" er å sette viktige HMS-saker på agendaen og gi økt kompetanse, tilby et HMS-nettverk for medlemsbedriftene der både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er representert, ha regelmessig kontakt med Arbeidstilsynet, samt holde oss oppdatert på det nyeste innen forskning av relevans for bransjen.

Årskonferanse 25.-26. april

Arbeidsutvalget arrangerer en årlig HMS-konferanse der vi blant annet deler ut "Sikkerhetsprisen". Målgruppen for konferansen er alle ansatte som jobber med HMS i smelteverk og støperibedriftene. I år er konferansen på Scandic Hell ved Værnes flyplass og tema er Sikkerhetskultur. På konferansen vil blant annet Ulefos og Benteler presentere de viktigste sikkerhets-utfordringene i støperibransjen. I tillegg blir det innlegg om maskinsikkerhet, verneombudenes bidrag til sikkerhetskultur og workshop med erfaringsutveksling om gode tiltak.

> Program og påmelding til årskonferansen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: