Rekruttere fra NAV?

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Undertegning av avtale

Adm. dir. Stein Lier-Hansen og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng undertegnet intensjonsavtalen i forbindelse med NHOs årskonferanse. FOTO: Norsk Industri.

NAV vil gjerne samarbeide om rekruttering til industri –aktuelt for din bedrift?

9. januar undertegnet arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen en intensjonsavtale som skal få flere unge ut i jobb. Målet med avtalen er å skape overordnet forankring og legge til rette for lokalt samarbeid mellom NAV og medlemsbedriftene i Norsk Industri. Intensjonsavtalen omfatter inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere, samt rekrutteringsbistand og formidling av ledige stillinger til virksomheten.

- I NAV setter vi stor pris på at Norsk Industri vil bidra til å hjelpe unge mennesker inn i arbeidslivet, i dette tilfellet industrien. Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil gi konkrete resultater for mange arbeidssøkere. Det er en realitet at det i mange bransjer er et skrikende behov for arbeidskraft. Når NAV og Norsk Industri og lokale bedrifter nå finner sammen og gjør en innsats for å skaffe industrien mer og kvalifisert arbeidskraft, er dette en vinn-vinn situasjon som alle parter vil tjene på, sier Vågeng.

- Jeg er glad for at vi i dag formaliserer et samarbeid mellom NAV og Norsk Industri, der målet er å bidra til at vi sammen får flere unge i jobb. Avtalen fokuserer på kompetanseheving og kvalifisering av arbeidssøkere. Det er helt nødvendig, for en jobb i en moderne industribedrift forutsetter kunnskaper som man må tilegne seg. Hvis avtalen vi i dag inngår fører til at "utenforskapet" tar slutt for unge mennesker som til nå ikke har klart å finne seg en plass i arbeidslivet, vil jeg si at vi når våre mål med avtalen, sier Lier-Hansen. 

- Det blir særlig fokus på inkludering og kvalifisering av NAVs prioriterte målgrupper - unge under 30 år. Både renseri- og vaskeribransjen er bransjer som er aktuelle i forhold til denne avtalen sier bransjesjef Kjetil Tvedt i NRV. Dersom du ønsker å rekruttere fra NAV, eller har konkrete tilbakemeldinger på endringer i NAVs praksis når det gjelder å la unge teste arbeidslivet, så gi gjerne en lyd sier Tvedt.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!