Mulig unntak fra karanteneplikt for ansatte i vaskeri og renseri

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Vaskeri

Foto: Norsk Industri.

Vaskeri og renseri er på listen over samfunnskritiske funksjoner som leverandør av tekstiler og arbeidstøy til helsesektoren. Det er nå gitt åpning for at helsepersonell kan teste seg ut av karantene ved en negativ test før arbeidsdagen starter, mens man etter arbeidstid går tilbake til fritidskarantene.

Spørsmål: Gjelder unntaket ansatte i samfunnskritiske funksjoner som vaskeri og renseri?  

Svar: Reglene i covid-19-forskriften som eksplisitt gjelder helsepersonell kan ikke tolkes slik at de også omfatter ansatte på vaskerier eller renserier.

Regler som gjelder personell i kritiske samfunnsfunksjoner vil imidlertid kunne omfatte vaskeri- og renseriansatte, ettersom vaskerier og renserier er oppført på listen over kritiske samfunnsfunksjoner. Et eksempel på en slik regel er covid-19-forskriften § 6e første og annet ledd (henholdsvis for innreise- og smittekarantene):

"Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l., er unntatt fra smittekarantene etter § 4i i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. For personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære til person som er i isolasjon etter § 7, gjelder unntaket bare dersom de er fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd og bruker munnbind i arbeidstiden."

Merk at det ikke er nok å være en kritisk samfunnsfunksjon for å benytte disse unntakene fra karanteneplikten. Begge leddene oppstiller som vilkår for unntak fra karantene at personen(e) som unntas må være "strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift", i tillegg til å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet gjennomføres. Annet ledd oppstiller også ytterligere vilkår for personer i samme husstand/tilsvarende nære.

I tillegg må man være oppmerksom på siste ledd i § 6e:

"Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås."

Det er altså mulig for ansatte på vaskerier å få fritak fra karanteneplikt i arbeidstiden, men unntaket kan bare brukes der de nevnte vilkår er oppfylt.

Det er trolig kun vaskerier og renserier som leverer varer og/eller tjenester til helse- og omsorgstjenesten som kan benytte unntaket.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.