Korona-informasjon til renserier

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Her har vi samlet det vi har av informasjon rundt korona-situasjonen nå. Informasjonen har kommet i stand gjennom et godt samarbeid mellom NRV, mange medlemsvaskerier og -renserier, NVK, Industri Energi og leverandørbedrifter.

Behandling av tøy med koronavirus

NVK har, sammen med nøkkelpersonell fra vaskeriene, utarbeidet et notat om håndtering av tøy.

> Last ned infoskriv

Ved koronautbrudd

Dersom ditt vaskeri eller renseri står i fare for å måtte stenge på grunn av korona eller annet ber vi deg ringe bransjesjef Kjetil Tvedt i NRV (tlf. 92820508), som kan bistå med koordinering av tiltak og informasjon til/fra regjeringen, direktorat eller annet. Dette gjelder særlig dersom det er snakk om leveranser til helsesektoren.

Bekreftelse – ansatte ved vaskerier og hos leverandører er kritisk personell

Norsk Renseri- og Vaskeriforening, Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og Industri Energi jobber sammen for å sikre drift ved vaskeriene for å sikre samfunnskritiske leveranser. Vi har kommunisert behovet for en slik status tydelig til regjeringsapparatet og håper på en snarlig avklaring.

Mens vi venter på dette kan dere bruke skrivet i lenken under ovenfor kommunehelsetjenesten, barnehager, skoler og andre kommuneinstitusjoner for å sikre barnepass og prioritering ift testing for corona. Dersom dette ikke holder, be om et skriftlig avslag, og send det inn til bransjesjef Kjetil Tvedt kjetil.tvedt@norskindustri.no. Han kan også kontaktes direkte for spørsmål, tlf. 92820508.

> Last ned "Bekreftelse på arbeid innen samfunnskritisk funksjon"

Levetid for COVID-19

Vi søker kunnskap om levetid for Covid-19 fra våre europeiske og amerikanske søsterorganisasjoner, og vi prøver å komme i dialog med en stor kinesisk renserikjede.

Vi har funnet ulike svar om at levetiden er:

 • 6-12 timer (TRSA - USA)
 • 20 timer (CINET/Nederland)
 • 96 timer (WHO)
 • 9 dager (Journal of Hospital Infection – for SARS 2001).

NRV har diskutert problemstillingen med Helsedirektoratet, men de kan ikke love konkret svar. Vi har bedt om informasjon fra våre søsterorganisasjoner i Europa og i USA, men det finnes ikke verifisert (dvs. publisert i vitenskaplig tidsskrift) informasjon fro Covid-19. Vi er også i dialog med RI.SE og ser på muligheten for å gjennomføre laboratorietesting.

Vi har således ikke et endelig svar på dette, og vi vet ikke sikkert om og når vi evt kommer til å få det.

Oppdaterte permitteringsregler

Det kom nye reglar for permittering i dag. Vi henviser til NHOs og regjeringens nettsider for mer informasjon.

NRV oppfordrer renserier som må permittere om å kontakte lokale vaskerier for å se på muligheten for å utveksle personell.

Force Majeure

NHO har laga ei eiga side med generell informasjon om force majeure, samt (litt) spesifikk informasjon.

> Mer om Force Majeure fra Sverre W. Monsen

Informasjon fra kjemileverandører

Ecolab har sendt ut to skriv:

Lilleborg arrangerer webinar om COVID-19 på mandag 17. mars kl. 14.00. Her stiller de med interekspert Guri Kvam som er fagsjef Hygiene og Trygg Mat. Det blir åpning for spørsmål. De har rundt 500 påmeldte og en kapasitet på ca 1000 deltagere. Vi ber de som dette er relevant for melde seg via denne linken. Merk at det er mulig å se webinaret i opptak dersom tidspunktet ikke passer.

Håndtering av situasjonen for renseriene

Leder av Renseriutvalget om sier dette om håndtering av situasjonen:

Alle merker vel nå at etterspørselen reduseres dramatisk som følge av de tiltak innført av regjeringen for å begrense smitte. NRV anbefaler alle våre medlemmer å fortsette driften, men innføre tiltak for å begrense smittespredning.

Tiltak:

 • Sørge for god håndhygiene
 • Holde avstand til hverandre
 • Økt renhold i produksjons- og butikklokaler. (Se de to siste vedlegg fra Helse Bergen)
 • Desinfeksjon av flater, tastatur, bankterminal. Våt microfiberklut er et godt alternativ ifølge Haukeland Sykehus.
 • Bruke engangshansker og poser som merkes med potensielt smittet tøy.
 • Avvise tøy som kommer fra karantene, eller bekreftet smittede inntil videre.
 • Innføre karantene på innlevert tøy. Vi må gå utifra at 96 timer karantene er tilstrekkelig. Informere om lengre leveringstid som følge av innført karantene samt bemanningsutfordring.
 • Bruke termokjemisk desinfeksjon der det er mulig.
 • Livsnødvendige virksomheter må få leveranser.

Renserier har ikke barrierer mellom ren og skitten side, men ved å innføre de ovenstående tiltak begrenses risikoen betydelig, og inntil vi vet mer om egenskapene til viruset er dette de anbefalte tiltak.

Vi går nå inn i en fase hvor vi vil merke lik null omsetning. Men hvis vi greier å få svar på om våre prosesser dreper corona har vi alle en enorm fordel når samfunnet stabiliserer seg. Vi vet at det blir tøft for mange, og vi oppfordrer til at alle nå hjelper hverandre og at vi står samlet som bransje.