Ta utdanning!

Bilde fra renseri og/eller vaskeri

Her finner du mer informasjon om ulike kurs i Norsk Industri, samt CINETs e-læringskurs i tekstilbehandling.

CINETs e-læringskurs i tekstilbehandling

Hvem er kursene for?

Kursene er ment for å utvikle ansatte i alle posisjoner i et renseri. Her kan de nyansatte lære masse god teori, mens de mer erfarne får oppfriskning men nok også en god del "aha-opplevelser" som enkelt kan testes i praksis når anledningen byr seg. Alle har utbytte av kursene. Det er godt med en oppfriskning av gammel kunnskap og det er mest sannsynlig ting her som selv den mest erfarne renseri aldri før har hørt om!

Hva lærer du?

Vi har valgt å tenke medarbeiders livsløp i arbeidsforholdet. Altså vi starter som nyansatt og lærer om generelle metoder og fremgangsmåter. Videre går vi inn i tekstillære, detasjering, finishering, maskinlære, vedlikehold, HMS, osv. Hele veien har vi fokus på kursdeltakerens situasjon og oppfordrer til praktisk gjennomføring. Når man gjennomfører kursene vil man oppdage at man reflekterer over situasjoner som oppstår i det daglige og man kan finne bedre fremgangsmåter på innarbeidede rutiner.

Hvorfor bør ansatte i renseriene ta kursene?

Hvis du ønsker å lære nye metoder, friske opp kunnskap, eller har nyansatt som trenger opplæring så er dette kursene for deg. Alt skjer via internett, og du arbeider når det passer for deg. Arbeidet er lagt opp meget intuitivt og det er enkelt å hoppe frem og tilbake i materiellet. Underveis vil du få flere "aha-opplevelser" som gjør at du vil teste det ut i praksis. Kurset er utviklet i samarbeid med renserier i Norge, Nederland, Belgia og Tyskland og det ligger her smarte løsninger, gode rutiner, nye metoder samt godt gammeldags håndverk.

Diverse oppgaver er lagt opp slik at man skal ta utgangspunkt i en bedrift man kjenner godt. Altså får bedriften utbytte av arbeidet som gjøres. Spesielt gjelder dette HMS-arbeid, vedlikeholdsplanlegging, markedsføring, kundebehandling og rutineplanlegging.

> Les mer og meld deg på