Bli medlem

Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) er en frittstående bransjeforening som er samlokalisert med NHOs landsforening Norsk Industri. NRV kjøper tjenester fra Norsk Industri. Medlemskap i Norsk Industri og NHO er frivillig.

Hva koster et medlemskap i NRV?

Kontingent og serviceavgift til NRV

Grunnkontingenten er kr 500,- og er lik for alle medlemmer. Grunnleggende serviceavgift er kr 3.000,-. Også denne er lik for alle medlemmer.

Gradert serviceavgift utgjør tre promille av foregående års lønnsutbetalinger for både ansatte og eiere/daglig leder. Det beregnes 25 prosent merverdiavgift på serviceavgiften. Maksimum samlet kontingent og serviceavgift er kr 28.000,- per år.

For en liten bedrift med to årsverk blir kontingent/serviceavgift ca kr 5.300,- per år.

For en mellomstor bedrift med ti årsverk blir kontingent/serviceavgift ca kr 12.500,- per år.

Serviceavgiften er fradragsberettiget i sin helhet. Det betyr at du får igjen 28 prosent av dine kostnader til kontingent/serviceavgift.

Søknad

Last ned søknadsskjema til høyre.

Søknad sendes per e-post til ko@norskindustri.no eller med post til:

NRV
Næringslivets Hus
Pb. 7072, Majorstuen
0306 Oslo

Gunstig forsikring

NRVs forsikringstilbud er så gunstige at du kan spare inn store deler av eller hele medlemskostnaden til NRV bare på denne ordningen. Alle andre ytelser blir ren bonus!

> Forsikring: Willis Norge

Interessemedlemmer

Leverandører til bransjen: Kontingent kr 500,- + serviceavgift kr 15.500,-.

Andre med interesse for bransjen: Kontingent kr 500,- + serviceavgift kr 8.500,- + 25 prosent merverdiavgift for begge grupperingene.

Leverandørmedlemskap i NRV gir automatisk leverandørmedlemskap også i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK).

Hva er merverdien for deg og din bedrift?

Du får et faglig forum hvor du kan hente nyttige tips og erfaringer. Du holdes jevnlig oppdatert om saker som angår bransjen. Du sparer tid når du trenger informasjon om regler, ordninger osv. i forhold til opplæring, myndighetskrav og tiltak o.a. Du kan selv sette fokus på saker som du mener vi bør jobbe med som er av betydning for deg og din bedrift.

 

Hva koster et medlemskap i NHO og Norsk Industri?

Medlemskap i NHO / Norsk Industri er en "pakkeløsning". Det forutsettes i NHOs vedtekter medlemskap i både NHO og en av landsforeningene (for eksempel Norsk Industri).

Norsk Industri

Kontingent til Norsk Industri er p.t. 0,9 o/oo av lønnsutbetalinger foregående år. Minstekontingent kr 3.000,-

NHO

Kontingent til NHO er 1,05 o/oo (uten deltakelse i streikeerstatningsfondet) minimum kr 1.000,- eller 1,8 o/oo (med deltakelse i streikeerstatningsfondet) minimum kr 1.200,-.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!