Norsk Industri

Innhold

Vil du være med å utvikle renseri- eller vaskerifaget?

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Det skal skrivast ny læreplan for både renseri- og vaskerifaget, men vi har problem med å finne aktuelle kandidatar til læreplangruppene i begge fag. Er du aktuell, eller kjenner du nokon? Ta kontakt snarast!

For å være med i læreplangruppene bør ein helst ha fagbrev, men og personar med sterk fagleg bakgrunn kan vere aktuelle. Vi treng representantar både frå arbeidsgjevar og arbeidstakarsida. Det går med omtrent 75 timar til arbeidet, og ein får kompensert både for timar ein bruker og for evt reisekostnader. Send ein epost til kjetil.tvedt@norskindustri.no dersom du eller nokon i di bedrift er interesserte.

Både vaskeri- og renseribransjen sliter med å få tak i lærlingar, men hos Kvikk på Helgeland har no Matias Berntvik (21) avlagt fagprøve. Det har som seg hør og bør fått brei omtale i Rana Blad – les meir her (krever innlogging)!