Norsk Industri

Innhold

Vil du bli med i NRV sitt styre?

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Tomt møterom

Foto: Fritt til bruk

Valgkomiteen i NRV har no starta arbeidet med å finne kandidatar til å sitte i styret for NRV. Styret har om lag fire-fem møter i året.

Dagens styre vart vald på generalforsamlinga i mars 2019:

Styret for NRV i 2019

Styreleder Kristian Gaasrud for 1 år
Nestleder Sivert Lian Opdahl for 1 år
Styremedlem Vask Mads Clausen for 2 år
Styremedlem Rens Lisa Bratberg for 2 år
Varamedlem Vask Frank Mengel for 2 år
Varamedlem Rens Tone Østbø for 2 år

 Ta kontakt med valkomiteen dersom du er interessert i å være med i styret. Styret utnemner og eit renseri- og eit vaskeriutval. Gi gjerne eit signal om du ynskjer å bidra på denne måten.

 I valkomiteen sitter Leif Belsvik, Hilde Løkås og Bjørn Helge Eliassen.