Vaskerier endelig listet som kritisk samfunnsfunksjon

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

24. mars kom vaskeri og renseri som leverer til helse endelig på listen over samfunnskritiske funksjoner.

> Se listen her (regjeringen.no)

Dette er en sak Norsk Renseri og Vaskeriforening (NRV) og Norsk Industri har jobbet med i snart to uker. Ordningen gjør at vaskerier og renseri som leverer til helse kan bli prioritert for leveranser av smittevernutstyr, at ansatte har krav på barnepass (dersom begge foreldrene har definerte samfunnskritiske oppgaver), og at bedriftene får bedre tilgang til testing for Covid-19.

- Dette er et viktig skritt som sikrer at vi kan levere tekstiler til sykehusene. Dersom vi skulle slutte å produsere vil Ullevaal sykehus mangle tekstiler etter to døgn. I tillegg er vi avhengige av å få levert inn smittevernutstyr for å kunne håndtere store mengder smittetøy, sier styreleder i NRV Kristian Gaasrud fra Sentralvaskeriet Østlandet.

En undersøkelse gjort av NRV blant vaskeriene i forrige forrige uke viste at halvparten hadde problemer med å få levert smittevernutstyr.

Ber om økonomiske tiltak

Selv om man nå får tilgang til smittevernutstyr er den økonomiske situasjonen kritisk for mange vaskeri og renseri. Rundt halvparten av bedriftene har opplevd at omsetningen har falt så mye at de har måttet permittere ansatte. Flere er i den situasjonen at store volum til hotell og restauranter har falt bort over natten. Det mest lønnsomme vil da være å stenge all produksjon, men man har samfunnskritiske leveranser som må gjennomføres.

Dette påfører bedriftene store tap, og ved konkurs vil mange offentlige og private arbeidsplasser få problemer med å få levert rene mopper, kluter, matter, arbeidstøy og uniformer.

NRV og Norsk Industri har derfor bedt regjeringen komme med nye tiltak som kan bedre likviditeten til bedriftene.

> Last ned mal: Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnssektor (HOD)