Norsk Industri

Innhold

Valgkomiteen i NRV søker innspill

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Under generalforsamlingen i 2021 skal det velges nye vara- og styrerepresentanter. Vi tar gjerne imot innspill på aktuelle kandidater.

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har spørsmål eller ønsker å stille til valg. I valgkomiteen sitter:

Alle medlemmene er på valg unntatt Sivert Lian Opdahl som ble valgt inn for to år ved sist valg.

Styret i består av:

Styreleder: Kristian Gaasrud
Nestleder: Sivert Lian Opdahl

Styremedlem Vask: Mats Clausen
Varamedlem Vask: Frank Mengel

Styremedlem Rens: Lisa Bratberg
Varamedlem Rens: Tone Østbø