Sommerprat med Leif Belsvik

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Medlem av vaskeriutvalget og konsernsjef i NorTekstil med 1200 ansatte snakker om korona, økonomi, støtteordninger, fremtidsutsikter og ferieplaner.

Når forstod du at du måtte gjøre tiltak som følge av Korona?

Konsernsjef Leif Belsvik. Foto: NorTekstil.

- Vi er stor leverandør til sykehus og kommuner og har derfor generelt høyt fokus på smittevern og hygiene. Vi har rutiner og prosedyrer for hvordan vi skal håndtere slike situasjoner, så vi var ikke helt uforberedt. Allerede i månedsskiftet januar/februar var vi i kontakt med folkehelseinstituttet for å få deres vurderinger. Etter dette bestilte vi inn ekstra med smittevernutstyr, så vi hadde ett solid lager av smittevernutstyr når regjeringen iverksatte sine tiltak i mars.

- Vi satte også krisestab når landet stengte ned 13. mars, med daglige møter i starten. Dette har blitt trappet ned, men vi har fortsatt møter i krisestab en gang i uken. Siden mars har det vært veldig mye arbeid for de som jobber med personalarbeid (HR). Også driftsansvarlige har hatt mye å gjøre med innføring av smitteverntiltak parallelt med nedbemanning.

Hvordan har situasjonen påvirket Nor Tekstil?

- I juni var vi omlag 300 færre årsverk enn det vi pleier å være. Vi regner med at vi gjennom sommeren får mer volum, men at vi likevel vi ha betydelig mindre medarbeidere i driften enn det vi normal har på sommerstid. I juni hadde vi om lag 200 permitterte, i tillegg til at vi har færre sommervikarer enn det vi hadde i fjor. I tillegg til at volumene i markedet er lavere har også smitteverntiltakene medført betydelig økning i våre kostnader. Vi har ikke kunnet drive våre anlegg rasjonelt. Særlig er kostnadene relatert til helsevask økt. Det som er mest trist med det hele er at medarbeidere blir permittert i lang tid. Mange er bekymret og spør når de kan komme tilbake til jobb. Informasjonen internt er derfor svært viktig, og vi har hatt fokus på å bruke digitale kommunikasjonsplattformer som nettside, Facebook og Teams.

Og økonomisk?

- Vi har gått fra en situasjon som var helsvart til en situasjon som nå er mer oversiktlig og håndterbar. Det er klart at økte kostnader som følge av smitteverntiltak og reduserte inntekter som følge av mindre volum er en dårlig «kombo». Men vi har kommet oss over det verste (tror jeg). Tiltakene som er iverksatt har virket og våre medarbeidere har vært flinke til å tilpasse driften til smittevernkrav og lavere aktivitet. Reduserte inntekter og økte produksjonskostnader gjør at 2020 blir et svakt år økonomisk, men vi skal nok komme helskinnet gjennom krisen. Vårt fokus nå er å drive rasjonelt og samtidig tilpasse oss til strenge smitteverntiltak. Det er viktig at vi er forberedt på tilbakeslag på smitten i samfunnet, og vi må derfor opprettholde strenge smitteverntiltak i virksomhetene vår. Vi får ta på de «positive» brillene og håpe på at markedene normaliseres og at kostnadene ved driften normaliseres.

Hvordan har støtteordningene fungert?

- I konsernet har vi bedrifter som har mistet over 90% av omsetningen, men som ikke kommer inn under kompensasjonsordningen fordi vi er organisert som et konsern. Vi er naturligvis skuffet over dette. Samtidig har vi forståelse for at ordningene som ble innført skulle berge flest mulig, og nødvendigvis ikke være 100 prosent rettferdig. Jeg tenker at støtteordningene har virket godt for mange, men ikke for oss. Mange av våre kunder har heldigvis fått hjelp til å klare seg gjennom krisen, og det er bra.

Hvordan vil dette påvirke bransjen på lang sikt?

- Jeg tror vi kommer oss gjennom dette. Våre medarbeidere har vist en imponerende omstillingsevne og stå på-vilje. Jeg er imponert over den jobben som blir gjort i det daglige og den positive kraften vi ser i våre medarbeidere. Vi er nå opptatt av at vi ikke «graver oss ned». Vi prøver å ta vare på positiviteten i hverdagen og ser fremover. Hotell og restaurantmarkedet vil ta seg opp gjennom sommeren. Regjeringen har også lempet på smitteverntiltakene, og det bidrar til å redusere produksjonskostnadene noe. Det blir nok likevel ett tøft år for mange bedrifter i vår bransje.

Hva skal du i ferien?

- I år blir det Norgesferie! Jeg ser frem til gode dager på og ved sjøen med grilling og trivelige dager og kvelder med familie og venner. Målet er også å få med familien på husmaling. Og så ser jeg også frem til å få tid til å lese en bok!