Riktig bruk av smittevernutstyr i vaskeri - unngå sløsing

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Norsk Renseri og Vaskeriforening (NRV) og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) gjennomførte 18.-19. mars en spørreundersøkelse blant offentlige og private vaskerier og renseri om effekten av korona. Resultatet blir diskutert og kvalitetssikret i et utvidet styremøte i NRV 20. mars før de blir publisert.

Vi har fått inn 71 svar, hvor 10 er rene renseri, 23 har både vaskeri og renseri og 38 er rene vaskeri – offentlige eller private. Slik vi tolker svarene gir dette et representativt øyeblikksbilde for bransjene.

Spørreundersøkelsen viser at flere vaskerier melder om mangel på utstyr som beskytter ansatte ved håndtering av smittetøy. Det samme skjer på helseinstitusjonene, noe som gjør det svært vanskelig å skaffe nytt utstyr fremover. Det er derfor særdeles viktig at ikke smittevernutstyr brukes unødvendig.

  • Munnbind eller ansiktsmasker: Brukes kun ved håndtering av smittetøy. Bruk av munnbind er i seg selv en risiko (ved feil bruk), så vennligst ikke bruk det uten at det er absolutt nødvendig. Går dere tom for munnbind/ansiktsmasker så kan dere ikke lenger håndtere smittetøy uten bruk av vannoppløselige poser. Dette er kritisk.
  • Vannoppløselige poser: Bør kun brukes ved vask av smittetøy på vaskerør eller om man går tom for munnbind/ansiktsmasker.
  • Engangshansker: Bruk kun ved sortering/håndtering av urent tøy. I verste fall er det mulig å bruke hansker til fiskeindustrien/kjemikaliehansker som kan desinfiseres på 60 grader med kjemotermisk desinfeksjon og tørkes på lav temperatur i tørketrommel. Kjemikalieleverandøren må sette opp korrekt doseringsprogram.
  • Hånddesinfeksjonsmiddel: Rasjoner og bruk heller håndvask om mulig. Håndvask er alltid førstevalget.
  • Overflatedesinfeksjon: Bruk klorløsning om nødvendig. 0,1 % inaktiverer viruset.
  • Gule smittesekker: Har dere for lite, så bruk andre farger som ellers ikke er i bruk.
Har du noe du kan dele?

Om noen har mer av dette enn det man klarer å bruke selv, så ville det vært til stor hjelp for å sikre leveransene at dette kan tilbys andre. Det samme gjelder arbeidstøy og smittefrakker. Gi beskjed til NVK eller NRV så kan vi formidle videre.