Praksiskandidatkurs i Tekstilrensfaget

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Fra renseri, mange t-skjorter som henger etter hverandre

Foto: Stefan Wendt.

Norsk Industri og NRV tilbyr kurs som gir teoretisk kunnskap basert på læreplanen i tekstilrensefaget.

Sted: Nettbasert med samlinger på teams (10 samlinger), samt 2 fysiske samlinger (velg Oslo eller Sandnes)
Kostnad: Ingen kostnad for kurset (evt reise og opphold dekkes ikke av prosjektet)
Oppstart: 7. september 2022 kl. 19.00
Siste samling: 16. november 2022 - Eksamen 22. november 2022
Spørsmål: Hilde Løkås, hilde.nrv@gmail.com, tlf. 909 68 960

Påmelding gjøres her innen 7. august

Kursinnhold
 • Helse, miljø og sikkerhet i tekstilrensfaget
 • Kjemi og maskinlære
 • Tekstillære
 • Flekker- analyser og behandling
 • Service, tjenester og bedriftsforståelse
 • Kundebehandling og kommunikasjon
 • Regelverk
 • Trening på eksamensbesvarelser
Læringsutbytte

Kurset skal gi deg teoretisk kunnskap, basert på læreplanen i tekstilrensfaget. Kurset skal komplettere den praktiske kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom flere års arbeid i renseri.

Gjennom de fysiske samlingene vil du også få noe praktisk læringsutbytte. Målet er bestått svennebrev innen sommer 2023.

Opptakskrav
 1. Minimum 5 års allsidig erfaring fra jobb i renseri.
 2. Grunnskole
 3. Må kunne regne samt lese og skrive Norsk, må kunne forstå og uttrykke seg muntlig på Norsk.
 4. Tilbudet rettes mot ansatte, permitterte og arbeidsledige.
Gjennomføring
 • Påmelding gjøres så snart som mulig og senest 7.august 2022
 • En digital kursdag onsdager (på Teams) fra 19.00-21.00 (De digitale samlingene vil bli tatt opp og distribueres til studentene etter hver samling)
 • Kurskompendium til alle studenter
 • Minimum 2 timers selvstudium i tillegg pr uke må regnes med, kurslærer vil være tilgjengelig for veiledning utenom undervisning etter avtale.
 • Eksamen (tas på videregående skole) den 22. november 2022
 • Etter bestått eksamen avtales tid for praktisk prøve som bestått gir svennebrev.