På bedriftsbesøk med NRV

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

I forbindelse med NRVs 100-årsfeiring ble det også tid til bedriftsbesøk til NorTekstil i Lier og Kvikk vaskeri i Oslo.

Kvikk vaskeri viste fram verdas einaste skjorterensemaskin

Jubileumskonferansen vart, passande nok, lagt til Ullevaal Stadion (UBC), og vart innleia med bedriftsbesøk til Nor Tekstil sitt anlegg i Drammen og til Kvikk vaskeri i Oslo.

De som var med til Kvikk vaskeri kunne med sjølvsyn sjå verdas einaste skjorterensemaskin. Maskina har ein kapasitet på rundt 160 skjorter i timen, og var naturleg nok eit midtpunkt i omvisinga.

Smart Laundry

I tillegg fekk vi informasjon om den nye appen "Smart Laundry". Appen og systemet har no blitt testa og er klar for utrulling.

- Det er sjølvsagt interessant med innovasjon og nye forretningsmodellar i bransjen, og det blir spennande å følgje utviklinga til Smart Laundry seier Kjetil Tvedt.