Norsk Industri

Innhold

Økt interesse for medlemskap i NVK

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Jan Tore Gunnarsen, daglig leder i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK). Foto: privat

Jan Tore Gunnarsen, daglig leder i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK). Foto: privat

NRV har denne sommeren sakket med aktører i bransjen for å høre hvordan den dramatiske våren 2020 har påvirket produksjon og omsetning så langt, og hvordan man ser på situasjonen videre. Denne gangen har vi snakket med daglig leder av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) Jan Tore Gunnarsen.

Han har fortsatt ikke kommet seg på ferie når vi treffer han, men lover å komme seg ut av kontoret i neste uke.

Når forstod du at du måtte gjøre tiltak som følge av korona?

I slutten av februar forstod vi at dette kom til å bli alvorlig. I starten av mars var det et ekstremt informasjonsbehov blant medlemmene, samtidig som det var svært lite noen visste om viruset. Selv hos FHI var det svært lite informasjon å hente. Vi baserte vår informasjon på kunnskap om SARS-viruset som hadde utbrudd i 2002-2004. I ettertid har det vist seg at den informasjonen som ble gitt på et tidlig tidspunkt var stort sett riktig.

Det må sies at vaskeriene i Norge har særdeles gode rutiner og gode smitteverntiltak, og det også før koronaviruset stengte ned landet. Det var derfor ikke behov for store endringer av hygienerutiner og smittevern. Det å unngå nærkontakt mellom personalet var kanskje den største omstillingen.

Rutiner på vaskeriene var ikke en utfordring, men vi så en potensiell utfordring når kundene begynte å levere større mengder smittetøy pga. korona. Personalet kunne trygt sortere tøy med koronavirus på samme måte som alt annet urent tøy, men når kundene leverte alt dette som smittetøy må det håndteres som alt annet smittetøy – som det i utgangspunktet er mye større risiko med enn tøy med koronavirus. Da må det håndteres med bruk av smittevernutstyr ved vask i vaskemaskiner eller i vannoppløselige poser om det skulle vaskes på vaskerør. Det er lovpålagt å beskytte arbeidstakerne mot biologiske farer, så vaskeriene var helt avhengig av smittevernutstyr og/eller bruk av vannoppløselige poser ved behandling av smittetøy. Det var en stund utfordring både å skaffe nok smittevernutstyr og vannoppløselige poser – og ikke alle kunder forstod at dette var en utfordring.

Kjenner du til smitte fra tøy til ansatte?

Ikke så langt vi kjenner til. Vi erfarer generelt mindre sykdom ved vaskeriene i år enn normalt.
På grunn av de gode hygienerutinene vil vi påstå det var mindre risiko å være på et vaskeri under den verste smittespredningen enn det var å ferdes utenfor vaskeriet.

Hvordan har korona-situasjonen påvirket NVK sitt arbeid denne våren?

Korona har vært totalt dominerende for NVK i mars-mai. All reiseaktivitet ble stoppet 13.mars og vi startet ikke opp igjen før mai. Vi hadde hjemmekontor, og fulgte opp medlemmenes spørsmål rundt Korona.
Det var helt ekstrem pågang med henvendelser den første perioden. En av dagene satt jeg i telefonen hele dagen og hadde likevel besvart over 70 e-poster, de fleste knyttet til korona.
Da det roet seg tok vi ut delvis permittering.

Hva slags spørsmål fikk dere?

 Vi fikk alle typer spørsmål knyttet til smittevern og koronaviruset. F.eks. hvor lenge viruset overlever på tøy, hvilke desinfeksjonsmetoder som fungerer, om rutinene er gode nok, osv. Flere ønsket at vi gjennomgikk beredskapsplaner og prosedyrer for å sikre at det de gjorde var godt nok.

Hvordan vil du si at vaskeriene taklet krisen?

Jeg vil si at de har taklet dette svært godt. De har gjort jobben sin, og i den grad det har vært utfordringer for driften har dette blitt løst internt, uten at det har gått ut over kundene.

Staten kjøpte en periode opp alt av smittevernutstyr. Vi fikk da telefoner fra vaskerier som manglet munnbind, og vi måtte gi dem råd om å ringe sin egen kunde (helseforetak) ettersom disse var de eneste som hadde tilgang til munnbind.

Hva kan vi lære av korona-situasjonen?

Vi må i alle fall ha beredskap for denne typen hendelser. Vaskeriene trenger lager av smittevernutstyr. I tillegg må vi sammen med kundene gå gjennom rutinene for innlevering av smittetøy, så vi ikke sprenger kapasiteten uten at dette trengs.

Vi håper og har tro på større fokus og bevissthet rundt smittevern blant vaskerienes eksisterende og potensielt nye kunder. Forhåpentligvis vil vaskeriene oppleve økt pågang fra f.eks. næringsmiddelindustrien, restauranter, legesentre ol. som nå vasker tøyet sitt hjemme eller på bakrommet. Nå er absolutt tiden inne for å få det tøyet levert til et profesjonelt vaskeri.

Vi opplever økt interesse for medlemskap/sertifisering og vi hører også fra flere vaskerier at de opplever flere henvendelser fra nye kunder som ønsker trygghet, dvs. å sikre at tøyet deres blir hygienisk rent i vask.

Hvordan vil NVK jobbe med korona fremover?

Vi skal til høsten revidere bransjestandarden for helse og næringsmiddeltøy. Det blir sendt ut forespørsel i begynnelsen av august med spørsmål om hva som bør endres. Etter dette setter vi ned en arbeidsgruppe som jobber utover høsten med nye retningslinjer. Målet er å ha klart et utkast som går på høring i januar, og at nye bransjestandarder blir presentert på årskonferansen til NRV og NVK som er 11.-13. mars 2021.

Hvor går ferien?

Jeg har bestilt en del materialer til innvendig oppussing hjemme, så det blir nok stort sett det som skjer i år. Så kan jeg tenke litt på at jeg egentlig skulle ligget på stranda i Kroatia nå.