Norsk Industri

Innhold

NRVs anbefalte tiltak for renserier

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Gitt at situasjonen med Covid-19 ikke avtar innen rimelig tid anser vi det som uansvarlig å fortsette normal drift.

Publisert 14. mars kl. 18.30

Vi anbefaler våre medlemmer (renseri) å innføre følgende tiltak:

  • All butikkdrift avvikles på ubestemt tid.
  • All kontakt med kunder bør unngås.
  • Kun samfunnskritiske oppgaver utføres.
Ferdigstilling av tekstiler

Ved ferdigstilling av tekstiler MÅ dette settes i karantene i minimum 96 timer. Alternativt vask av tøyet med termisk desinfeksjon (85 grader i 10 minutter) eller kjemotermisk desinfeksjon med godkjent metode på 40 eller 60 grader.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn utarbeider liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon. Denne oppdateres kontinuerlig. Informasjon blir sendt ut.

> Se også: NVKs faktaark om behandling av tøy med koronavirus

Ved bruk av vaskemaskin

Etter fylling må trommelåpning desinfiseres før dør lukkes. Det må brukes hansker ved all håndtering av urent tøy. Dette er ikke en 100% løsning, men det er for tiden det vi kan gjøre.

For å unngå smitten selv er de viktigste tiltakene å holde hendene unna ansiktet, utføre håndvask så ofte som mulig, beskytte sår i huden og ikke være i umiddelbar nærhet (maks 1 m) til folk når de prater, hoster osv.

Det kommer ytterligere informasjon i dagene som kommer.

Med vennlig hilsen

Sivert Lian Opdahl
Tekstilrenholdsmester og leder av Renseriutvalget i Norsk Renseri og Vaskeriforening (NRV)
Tlf. 92 49 15 20
sivert@marthes.no

Kjetil Tvedt
Bransjesjef Norsk Renseri- og Vaskeriforening
Fagsjef kompetanse Norsk Industri
Tlf. / Phone +47 9282 0508
kjetil.tvedt@norskindustri.no