Norsk Industri

Innhold

NRV og Enova skal samarbeide for å redusere energiforbruk

Enova er et statlig organ som jobber med finansiering av tiltak som reduserer klimagassutslipp, blant annet gjennom støtteordninger for næringslivet. De har nå blinket seg ut renseri- og vaskeribransjen som et satsingsområde.

- Enova har nå lagt ned Energiledelsesprogrammet vårt, og vi har planlagt å legge til rette for andre tilbud som kan bidra til å styrke sluttbrukerenes evner til å ta grep om energibruken sin. Det jobbes nå med en ny løsning, Enovas kunnskapsportal, som skal være web-basert og der det både skal ligge til rette for tilpasset opplæring, for innhenting av kunnskap og for støtte i å utvikle eget energiarbeid, sier seniorrådgiver for industri Marit Sandbakk i Enova.

Marit Sandbakk, seniorrådgiver for industri i Enova

Plattformen skal etter hvert dekke alle sektorer. Arbeidet er allerede kommet et godt stykke på vei når det gjelder landtransport, mens byggsektor og industri er i startgropa med sine løsninger. For industri vil Enova utvikle tilbud basert på to-tre bransjer som hver for seg har godt potensial for intern sammenligning og tilnærming innad i sine bransjer.

- Her ser jeg renseri og vaskeri som et godt sted å starte. I lys av mange års godt samarbeid med Norsk Industri som organisasjon ser jeg det som naturlig å starte med bransjeorganisasjonen for næringen. Håpet er kunne trekke NRV inn i arbeidet med å utvikle og tilpasse en løsning, sier Sandbakk.

NRV vil nå, sammen med renseri- og vaskeriutvalget, se på behovet for ulike ordninger for renseriene og vaskeriene. Det kan være snakk om kompetanseheving og støtte til investeringer i nytt utstyr.

- Energi er en vesentlig kostnad for bransjene, og vi tror det er et vesentlig potensiale for effektivisering. Vi ser frem til å samarbeide med Enova for å identifisere aktuelle tiltak og iverksette disse, sier bransjesjef Kjetil Tvedt i NRV.

Marit Sandbakk fra Enova kommer til generalforsamlingen til NRV for å fortelle mer om hvordan Enova arbeider. Sammen med Olaf Brastad fra Bellona vil de ha en sesjon med fokus på miljø og energi.

> Se programmet