Noen refleksjoner fra en svunnen tid

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Det er svært inspirerende å bla og lese i boken Norsk Renseri og Vaskeriforening 1917 – 2017. Mick har her gjort et grundig arbeid for å dokumentere en bransje, som vi kan være stolt av.

Mesteren har ordet, v/Ester Belsvik: 

Da renseriskolen i Halden ble en virkelighet i 1984 ble det en sterk pådriver til oss som hadde svennebrevet, til å skaffe oss mere kunnskap. Olav Skundberg la her ned mye arbeide for faget, slik at det ble mulig å strekke seg etter Mesterbrevet.

Med svennebrevet hadde vi dokumentert at vi kunne rense, men mange av oss ønsket et Mesterbrev i faget. Renseriskolen ble en realitet da Olav Skundberg åpnet opp sitt renseri, som en lære arena for oss som hadde svennebrev.

Fargemester og kjemiingeniør Arne W. Nilsen var en kunnskapsrik og god formidler. Han loset faget gjennom teoretiske riktige prosesser. Med disse to herrer kunne vi øse av deres erfaring angående tekstiler. Vi lærte stoffkvaliteter, vevemåter, avansert flekkfjerningsmetoder, rensemetoder, damping, pressing, kundebehandling, ordentlighet og sømmelig adferd.

Det var noen fantastiske år. Hvor alle strevde med å få anerkjennelse for sin fagkunnskap, i felleskapet med sine kollegaer. Arne W Nilsen og Olav Skundberg var en rik inspirasjonskilde for meg. I 1970 kom jeg inn i bransjen og fikk mitt Mesterbrev i 1986.

Jeg er fortsatt opptatt av kompetansehevning og kunnskapsformidling etter alle disse år.