Minneord: Svein Erik Jonassen

Svein Erik Jonassen

Svein Erik Jonassen 30.4.1942 – 12.8.2019.

Æresmedlem i NRV Svein Jonassen har dessverre gått bort. Michael Christensen har skrevet nekrolog.

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Svein Erik Jonassen var gått bort. Han var i mange år en klippe i renseribransjen og i bransjeforeningen Norsk Renseri- & Vaskeriforening (NRV). Svein startet sin yrkeskarriere som så mange andre i bransjen, til sjøs. Han tok styrmannsskolen klasse 1 og klasse 2 i årene 1960-62 og så seilte han i utenriksfart frem til 1969. Etter hvert startet Svein i renseribransjen i 1972 da han overtok ansvaret for Haugli's eftf. Renseri og Vaskeri i Tønsberg. Han tok svennebrev i faget i 1979 og Mesterbrev i 1987.

Svein var aktiv i foreningslivet på vegne av bransjen i mange år. Han var styremedlem i Stjernerens i perioden 1973 – 79. Dette var en kjede av rensere i Vestfold for bl.a. felles markedsføring. Han var styremedlem i Den Norske Renseriforening i perioden 1974 – 1983, da NRV ble etablert, og han var seksjonsformann for renseriene i NRV i årene 1986 – 1994, Visepresident i NRV 1994 – 1998, leder for Renseriutvalget 2003 – 2006, og han var Representantskapsmedlem 1998 – 2007. I tillegg var han en periode medlem av Klagenemnda for vask og Rens i regi av Forbrukerrådet.

Svein var likevel for mange i bransjen nesten mer kjent som mannen som kjørte faglige kurs sentralt for NRV og lokalt i medlemsbedrifter over hele landet. Han stilte opp med egen bobil, og ble der så lenge bedriften trengte hans opplæring. Svein utviklet og kjørte de fleste typer faglige kurs for renserne, alt fra tekstillære til maskinlære og ikke minst Yrkesteorikurs til svenneprøven. Han var også en av foreningens pålitelige miljøinstruktører i NRVs store Miljøopplærings-prosjekt i perioden 1993- 1995, hvor NRV kurset mer enn 400 renseriarbeidere over hele landet. Svein var en enorm støtte for bransjen, sa aldri nei til oppdrag, og bidro med faglig og praktisk innsats. Mange kursdeltagere sa etter endt kurs at de aldri hadde hatt det så morsomt og lært så mye, og det på en helg, for det var da kursene våre ble holdt. Svein stilte opp da faget Tekstilrenhold ble etablert i forbindelse med Reform '94. Han redigerte og skrev kapitler i læreboken "Tekstilrenhold". Han var en periode medlem av prøvenemnda for renserifaget i regi av Fagopplæringskontoret i Vestfold, og han var medlem av sentralt oppnevnt oppgavenemnd for renserifaget på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Svein ble tildelt NRVs hederspris «Møkk-Ola statuetten», og han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Renseri- & Vaskeriforening i 2013 for lang og betydningsfull innsats for bransjen. Svein vil bli savnet. Vi lyser fred over hans minne.

Michael J. Christensen
Tidl. Generalsekretær i NRV