Norsk Industri

Innhold

Korona-informasjon til renseribransjen

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Bilde fra renseri og/eller vaskeri

Foto: Stefan Wendt

Norsk Renseri og Vaskeriforening hadde ekstraordinært og utvida styremøte 12. mars kl. 14.30 der også blant annet Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) deltok.

Norsk Industri har ein eigen side med informasjon om korona-viruset til bedrifter. Her finn du generell informasjon om smitte, reiseråd, råd om force majeure samt informasjon om permittering og sjukepengar mm.

For vaskeri

I styremøtet diskuterte vi først hvordan COVID-19 smitter og hvordan håndtere tekstiler. Her vil det snarlig komme et eget informasjonsskriv fra NVK. De vil også gjøre vurderinger for renseribransjen.

For renseri

Det ble også diskutert tiltak for renseribransjen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å innføre tiltak i sine virksomheter. Leder av Renseriutvalget Sivert Lian Opdahl har satt sammen relevant informasjon for renseri nedenfor. Vi presiserer at det er mye usikkerhet for tiden – så vær føre var og tenk grundig gjennom tiltak!

Marthes Renseri har lagt ut følgende budskap:

Vi er nå blitt gjort oppmerksomme på at covid-19-viruset "kan" overleve på en variasjon av flater i hele 96 timer. Alt er veldig usikkert for øyeblikket og derfor innfører vi karantene på alt som blir innlevert fremover. I tillegg har renseriet bemanningsutfordring som skyldes stengte skoler og barnehager. Dette betyr at vi får noe lengre leveringstid i tiden som kommer.

For å forhindre at vi sprer smitte kan og bør rutiner som vektlegger smittebegrensning innføres:

  • Bruk engangshansker
  • Sett mottatt tøy i karantene minimum 96 timer.
  • Håndvask etter hver berøring av nytt tøy
  • Allerede mottatt tøy produseres som vanlig, men kan ikke utleveres før etter minimum 96 timer
  • Desinfisere flater som er i kontakt med tøy som kommer utenfra.
  • Medarbeidere med symptomer holder seg hjemme.
  • Ferdigstilt tøy må vente i 96 timer før utlevering.

Dette er kun en oppfordring, ikke et krav.

Si fra om dere har problemer med leveranse av smittevernutstyr.

Renseriutvalget har sendt over sikkerhetsdatablad på perklor og hydrokarbon, samt engasjert Helge Breimo i arbeidet som er igangsatt med forskningsmiljøer rundt om i Norge for å avdekke om våre rensemidler tar knekken på Covid-19-viruset. Svar kom i dag fra det tyske helsedepartement og det er negativt. Ingen av våre løsemidler dreper viruset. Vi har videre etterspurt informasjon om tørkeprosessene vil ta knekken, men venter fortsatt på svar.

Vi i bransjeforeningen har i dag hatt et ekstraordinært styremøte med øvrig deltakelse fra NVK og NHOs lege. Det kommer frem her at i et worst case scenario kan vaskeriene komme til å trenge all den hjelp de kan få for å få unna smittetøy. Vi vet at mange renserier sitter på mye kunnskap rundt tekstilrenhold og at det er mange medlemmer som vil stille seg disponibel om så blir nødvendig. Det er også et tema at munnbind i ull er under produksjon, og disse kan muligens desinfiseres i rensemaskinen hvis vi får svar på at tørkeprosessen dreper Covid-19.

Vi skal ha en ny diskusjon med NHO etter regjeringens permitteringsforslag fredag.

Det er videre spekulert i om de ansatte som ikke er i risikogruppen kan rett å slett ta en for laget å fortsette det viktige arbeidet for å sørge for at helseapparatet får de livsnødvendige funksjonene til å holde seg aktivt.

Dette er dugnad, og vi må alle sammen delta så mye vi kan.

Avslutningsvis må vi også minne oss selv på at det er store folkemengder som er den fremste trusselen for eksponentiell smitte. Vi mener at vi på nåværende tidspunkt har innført de tiltak som er nødvendige. Vi vil komme med ny informasjon til dere så fort vi har noe som er nyttig.

Med vennlig hilsen

Sivert og Kjetil