Norsk Industri

Innhold

Hva tenker Olav Thon Gruppen om vaskeritjenester?

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Hotellene er blant de største kundene for vaskeriene i Norge. Det er derfor interessant å høre mer om hva de tenker om kvalitet, marked og krav. NRV har intervjuet to representanter fra Olav Thon Gruppen.

F.v.: Else Kristin Harlem, kategorisjef Innkjøp (seks år i Olav Thon Gruppen) og Cathrine Thoresen, prosjektkoordinator Thon Hotels Driftsavdeling (ni år i Thon Hotels).

Hvordan ser dere på markedet for vaskeritjenester i Norge?
Vi ser at det er et lite marked med få, landsdekkende aktører, prisforskjellen blir dermed også liten.

Hvor stor frihet har hotelldirektørene når det gjelder å kjøpe vaskeritjenester?
Våre direktører har liten eller ingen frihet til å velge leverandør, de skal og må benytte seg av våre sentralt inngåtte avtaler. Når det gelder gjestevask, er de noe friere til å finne lokale tilbydere pga. avstander og frekvens på levering. Forhandling og forvaltning av avtalen om vaskeritjenester i OTG er et samarbeidsprosjekt mellom Innkjøpsavdelingen i OTG og Thon Hotels. Thon Hotels har to hovedavtaler, en med Nor Tekstil og en med Rent-gruppen, begge avtaler skal vurderes om 6 mnd.

Hva betyr kvaliteten på vaskeritjenestene for hotellgjestene?
Kvalitet på vaskeritjenesten er svært viktig for gjestens opplevelse av opphold hos oss, på alt fra badekåper, sengetøy, håndklær, men også kokketøy og duker/servietter.
Støv og flekker påvirker gjestens opplevelse av tøyet og ikke minst krever det mye av husøkonomiavdelingen om det er mye støy i tekstiler.

Hvordan vektlegges miljø ved valg av vaskeri?
Når vi velger vaskerier/leverandører må de kunne lever etter gjeldende krav innen vaskeribransjen. OTG har egne ansatte i HR-avdelingen som jobber med samfunnsansvar og miljø, her rapportere vi inn kjemikaliebruk, og har også retningslinjer for gjennomføring påse-plikt hos alle våre leverandører og underleverandører. OTG sine standardvilkår forholder seg til generelle etiske forretningsprinsipper. Disse prinsippene og påse-plikt gjelder også for vaskerienes underleverandører.

Hvordan vurderes vaskeriene sin kontroll med arbeidsforholdene hos internasjonale underleverandører?
Trender: Vi ser at det kommer store vaskerier som er mer automatiserte. Vi tror dette vil føre til bedre kontroll av kvaliteten på tekstiler da det stadig er færre mennesker inne verdikjeden og nær tøyet før det kommer på transporten til hotellene. Dette vil nok igjen føre til færre ansatte i produksjonen på sikt også.

Vi ser også for oss mer fokus på miljø, forbruk av kjemikaler og vann og ikke minst miljøvennlig transport kommer til å bli neste steg ettersom det stadig blir vanskeligere å kjøre inn i sentrum av byer. Vi har også mange hoteller med store avstander så her er el-transport noe som foreløpig byr på utfordringer men vi tror det vil løse seg som en del av den nye miljøfokuset.