Norsk Industri

Innhold

Fransk kundeundersøking viser behovet for vaskeri- og renseritjenester

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Den franske bransjeorganisasjonen Geist har fått gjennomført ei spørreundersøking blant 300 hotell, restaurantar og helseforetak. Her er eit samandrag av funna.

Dukar
 • 50 prosent av restaurantane har duk.
 • 79 prosent av kundane meiner dukane er viktige for imaget til restauranten.
 • 56 prosent av kundane fortrekker lindukar. 14 prosent foretrekker papir.
 • 40 prosent av kundane er villige til å betale 1-5 euro per gjest for å ha linduk.
Arbeidstøy og uniformar
 • 82 prosent av kundane meiner ein uniform betrar imaget til selskapet.
 • 75 prosent av kundane forbinder uniformar med profesjonalitet.
 • For 81 prosent av kundane er reinslighet det viktigaste kriteriet for uniformen.
Matter
 • 86 prosent av kundane ser først på reinhald når dei kjem til eit nytt foretak.
 • 60 prosent av kundane seier at matter aukar reinsligheten.
 • Ei undersøking gjort av ETSA viser at matter reduserer tidsbruken til vasking med 44 prosent, og kostnadane blir redusert med 14 prosent.
 • 74 prosent av kundane meiner logomatter er eit effektivt kommunikasjonsvirkemiddel.