Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Endelig resultat - Overenskomst for vaskerier og renserier

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Sentrale lønnssamtaler mellom Norsk Industri og Industri Energi endte med et tillegg på kr 0,20 per 1. mai 2018.

Dette kommer i tillegg til kr 3,80 per 1. april 2018, som ble avtalt i det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO.

> Se protokoll Vaskerier og renserier (105)

Ny utgave av overenskomsten blir sendt per post til medlemsbedrifter i Norsk Industri så snart den er ferdig trykket.