Aldri opplevd lignende markedssvikt

Aktuelt, Renseri og vaskeri

Publisert

Bilde inne fra et vaskeri

Foto: Sentralvaskeriet.

Sentralvaskeriet med sine 180 ansatte har holdt åpent hele korona-våren, men med rundt 80 permitterte. NRV har tatt en sommerprat med adm. direktør Kristian Gaasrud.

Norsk Renser- og Vaskeriforening intervjuer aktører i bransjen for å høre hvordan den dramatiske våren 2020 har påvirket produksjon og omsetning så langt, og hvordan man ser på situasjonen videre.

Adm. direktør Kristian Gaasrud i Sentralvaskeriet. Foto: Norsk Industri.

I dette intervjuet snakker vi med sjefen sjøl, Kristian Gaasrud fra Sentralvaskeriet, styreleder i NRV.

Når forstod du at du måtte gjøre tiltak som følge av Korona?

Vi sendte ut permitteringsvarsel 28. februar. Vi var redd for fall i omsetningen for hotellsiden, og valgte å være føre var og heller trekke tilbake permitteringsvarselet om det skulle vise seg å ikke være nødvendig. Den gangen var det jo også de ordinære reglene med 14 dagers varslingstid.

Hva skjedde med markedet?

I løpet av en til to uker forsvant 90% av hotellomsetningen, noe som utgjorde 60% av vårt totale volum. Dette skjedde samtidig som vi egentlig skulle starte opp leveranser til Scandic fra 1. mars. Vi skulle således hatt stor aktivitet nå, men den kom aldri. Når det gjelder restaurantkunder så er dette en beskjeden del av omsetningen vår, men vi så fort at også denne delen av markedet forsvant. For helsesektoren opplevde vi økt etterspørsel etter betjeningstøy (bukser og kitler) og smittefrakker. Vi har rundt dobbelt så mye smittetøy som tidligere.

Hvordan tror du markedet blir denne sommeren?

Vi ser at hotellmarkedet begynner å bevege på seg i løpet av juni, men det er langt fra hva det normalt ville vært. Det er vanskelig å si hvordan hotellmarkedet utvikler seg. Vi tro for eksempel at hotellbelegget i Oslo vil avhenge av om vi får en ny smittebølge. Hotellene forteller at de flere bookingene skjer med kort frist, og at mange unngår å bestille langt frem i tid. Men vi håper selvsagt på at situasjonen normaliserer seg på et noenlunde nivå. Men vi tror vel egentlig at hotellene ikke vil være tilbake for fullt før neste sommer – tidligst.

Ser du for deg permanente endringer i markedet?

Vi tror ikke reiselivsnæringen vil komme tilbake i den form det hadde. Trolig blir flybillettene dyrere fremover, noe som vil gi færre turister i Norge som kommer langveisfra. På den positive siden tror vi at det blir flere norske turister på Vestlandet og i Nord Norge.

Hvordan har dere innført smittetiltak i produksjonen.

Her har vi fulgt retningslinjene som kom fra Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Vi har gjort store endringer i hvordan personellet omgikk hverandre internt på vaskeriet. Uren side fikk egen garderobe, og vi forskjøv arbeidstidene slik at det ble færre som hadde lunsj samtidig, brukte garderobene samtidig og hadde sine pauser samtidig. Dette reduserte belastningen på kantine, garderobe og pauserom.

De som jobber med smittetøy har fulgt vanlige rutiner. Vi har hatt flere tonn smittetøy hver dag, og ingen har blitt smittet. Dette viser at NVK sine rutiner fungerer.

Hvordan jobbet NRV i denne perioden

NRV gjorde et godt stykke arbeid da krisen inntreffen, med utforming av tiltak fra det offentlige. Selv om det tok litt tid er det positivt at vaskeriene fikk status som kritisk samfunnsaktør. Dette gav prioritert tilgang til barnehageplass og testing for Covid 19.

Noe du savner av tiltak?

Det var skuffende at tiltakene fra Regjeringen kom i form av utsettelser av avgift, og ikke bortfall av avgift. Den eneste avgiften som er redusert  er arbeidsgiveravgiften, men denne er jo generell og treffer alle typer bedrifter, Vi hadde hatt bruk for avgiftsendringer som traff utsatte næringer, og som gav et reelt bortfall av kostnader.

I et historisk perspektiv – hvordan vil du karakterisere denne våren?

Sentralvaskeriet ble etablert i Rakkestad i 1975, men dette er nok den desidert mest alvorlige krisen vi har hatt i vår historie. Riktignok har vi hatt finanskriser og oljekriser og branner tidligere, men vi har aldri opplevd en lignende markedssvikt som vi har gjort i år.

Hva gjør du i ferien?

Jeg skal feriere med Wenche i Norge, i hytta og i båt. Det bli dessverre ikke besøk av svenskekysten i år, men vi ser frem til å studere norskekysten nærmere!