Norsk Industri

Innhold

Styret i PUR-gruppen

PUR-gruppen avholdt årsmøte og tilhørende vellykket temadag på Gardermoen 19. mai 2016. Egil Hestvik fra Huurre Norway ble gjenvalgt som styreleder.

13 personer var til stede på årsmøtet, mens deltakelsen økte til 25 på temadagen som startet etter lunsj.

Årsmøte og økonomi

Årsmøtet ble gjennomført effektivt og raskt og uten større diskusjoner. PUR-gruppen har i dag 19 medlemsbedrifter hvorav 10 var til stede på årsmøtet. Det satses på fortsatt verving av nye medlemmer.

Årsbudsjettet balanserer på rundt 140 000 kroner. Økonomien er grei nok for rådende aktiviteter. Kontingenten, som har stått uforandret siden 2007, ble vedtatt økt fra 7 700 kroner til 8 200 kroner per år. For konsulenter, datterselskaper og mindre bedrifter er kontingenten 4 100 kroner. Alle nyinnmeldte bedrifter betaler halv kontingent første året.

Administrasjon

Utviklingen av et læreprogram om hvordan man skal behandle diisocyanater, og et gjennomført kurs hos Elmico med til sammen 22 deltakere, er noe av det som PUR-gruppen har gjennomført i siste periode. I tillegg har gruppen fått ny logotype.
Det ble vedtatt å engasjere aktive Thomas Brønnum som PUR-gruppens administrator og viktige ressursperson i enda ett år.

Styret 2016

Det nye styret, f.v.: Mateusz Balon, Ralph Godbey, Bjørn Løkkum og styreleder Egil Hestvik. Innfelt Elisabet Norderup Michelson og Chris Ungermand, som ikke var til stede da bildet ble tatt.

Sveinung Utgård fra Ekornes og Ingemar Eliassen fra Sandella Fabrikken AS gikk ut av styret og ble takket for innsatsen av styrelederen.

Nye i styret er Ralph Godbey, Nortec-Cannon A/S og Mateusz Balon, J.E. Ekornes AS.

Det nye styret består dermed av:
Styreleder
Egil Hestvik, Huurre Norway AS (for ett år)

Styremedlemmer
Chris Ungermand, Huntsman Norden A/S (for ett år)
Ralph Godbey, Nortec-Cannon A/S (for to år)
Mateusz Balon, J.E. Ekornes AS (for to år)

Varamedlemmer
Elisabet Norderup Michelson, Elmico AS (for to år)
Bjørn Løkkum, Isoterm AS (for ett år)