Norsk Industri

Innhold

Styret i PUR-gruppen

PUR-gruppen avholdt årsmøte og tilhørende temadag 4. mai 2017 hos Norsk Industri i Oslo.

13 personer fra 10 medlemsbedrifter var til stede på årsmøtet. Deltakelsen økte til nærmere 20 på temadagen som startet etter lunsj. Egil Hestvik, Huurre Norway, gikk av etter mange år som styreleder. Som ny styreleder ble John Inge Kristiansen fra Leca Norge AS valgt.

Styret i PUR-gruppen, foran f.v.: Elisabet N. Michelson (Elmico), Bjørn T. Løkkum (Isoterm) og Ralf Godbey (Nortec-Cannon). Stående bak: Mateusz Balon (Ekornes) og John Inge Kristiansen (Leca Norge AS). Øystein Larsen (Iglootech) var ikke tilstede.

Årsmøtesaker

Årsmøtet startet kl. 10.00. Da Egil Hestvik måtte melde avbud, ble PUR-gruppens sekretær, Thomas Brønnum, valgt til møteleder.

Årsmøtet ble gjennomført uten større diskusjoner eller noe form for dramatikk. For regnskapsåret 2017 ble det vedtatt et budsjett med et overskudd på kr. 13.500. Årsbudsjettet balanserer på rundt 168 000 kroner og økonomien er helt grei for rådende aktiviteter.

Det ble vedtatt å engasjere Thomas Brønnum som PUR-gruppens administrator og viktige ressursperson i enda ett år.

Kontingenten ble beholdt uendret, etter at den i fjor ble hevet til 8 200 kroner per år. Konsulenter, datterselskaper og mindre bedrifter betaler 4 100 kroner.  Alle nyinnmeldte betaler halv kontingent første året. PUR-gruppen har i dag 19 medlemsbedrifter hvorav 10 var til stede på årsmøtet. Det satses på fortsatt verving av nye medlemmer.

Handlingsplanen for 2017 ble vedtatt etter de samme retningslinjer som de siste årene, bl.a. med fortsatt sterk fokusering på opplæring av operatører når det gjelder omgang med og bruk av diisocyanater. På området diisocyanater er det for øvrig en prosess som pågår i EU og der et forslag til restriksjoner nå er ute til høring, se mer under.

Nytt styre

Egil Hestvik fra Huurre Norway og Chris Ungermand fra Huntsman Norden gikk ut av styret og ble behørig takket for innsatsen. Nye i styret er John Inge Kristiansen fra Leca Norge AS og Øystein Larsen fra Iglootech AS.

Egil Hestvik gikk inn som nytt medlem av valgkomiteen, etter Johannes Håskjold, som nå er blitt pensjonist, men som fortsatt har noen oppdrag for Ekornes.

Styret består av:

  • John Inge Kristiansen, Leca Norge AS, styreleder, (ny – for ett år)
  • Ralph Godbey, Nortec-Cannon A/S (for ett år)
  • Mateusz Balon, J.E. Ekornes AS (for ett år)
  • Bjørn Løkkum, Isoterm AS (for to år)
  • Varamedlemmer:
  • Elisabet Norderup Michelson, Elmico AS (for ett år)
  • Øystein Larsen, Iglootech AS (Ny – for to år)
Temamøte

Årets temamøte startet etter lunsj og pågikk resten av dagen. På ny ble det en faglig oppdatering med saker knyttet til grønne muligheter for PUR-bransjen, til brannkrav i møbler og madrasser og ikke minst til:

Eventuelle restriksjoner for diisocyanat som er fremmet av tyske BAuA (Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). BAuA har i REACH-regi foreslått at det innføres restriksjoner for bruk og håndtering av diisocyanater. Saken befinner seg nå hos ECHA (det europeiske kjemikalieagenturet), som har sendt forslaget om restriksjoner for diisocyanater i offentlig høring.

Kommentarer til høringen om forslag om forbud mot bly i PVC og forbud mot diisocyanater må være sendt det europeiske kjemikaliebyrået ECHA innen 22.09.2017.

PUR-gruppen skal nå, sammen med Norsk Industri, komme med sine kommentarer til Miljødirektoratet.

På årsmøtet ble det opplyst at man ikke tror det kommer til noe forbud, men at det blir restriksjoner, der grundig opplæring av alle som er i kontakt med isocyanater er blant løsningene.

Dette kommer PUR-gruppen og Norsk Industri derfor også til å skrive i sitt høringssvar.

Det ble på temamøtet også gitt en full oppdatering av hva PUR-industriens bransjeorganisasjoner i Euroap, ISOPA, Europur og PU Europe, mener. Dette ble presentert av Michel Baumgartner fra Europur, som ga sin status for restriksjonshøringen.

Kontaktperson er rådgiver for PUR-gruppen:

Thomas Brønnum, tlf.: +45 2329 0885