Norsk Industri

Innhold

6. Diverse markeds- og informasjonsaktiviteter

Her skal PUR-gruppens nettside reetableres, PUR-gruppen skal benyttes som høringsinstans når PUR er berørt og det ønskes tettere samarbeid med Norsk Industri.