Norsk Industri

Innhold

Norsk Komposittforbund (NKF)

Norsk Komposittforbund jobber for å ivareta interessene til bedrifter innen denne retningen av plastbransjen. Det er et tett samarbeid med tilsvarende organisasjoner i Sverige og Danmark.

Gå til Nordic Composite Web

Nordic Composite Web er Komposittfordbundets nettsider i et samarbeid mellom komposittorganisasjonene i Danmark, Sverige. Disse er Kompositsektionen i Plastindustrien i Danmark, Kompositavdelningen i Plast-& Kemiföretagen i Sverige og Norsk Komposittforbund i Norge. Totalt representerer organisasjonene 150 bedrifter.

Målet er å utvikle en nordisk web-portal for komposittmaterialer og komposittbedrifter og bruke den til å presentere informasjon om komposittmaterialer som et grunnlag for å bidra til at materialene lettere tas i bruk på nye områder der fordelene ved materialene kan utnyttes.

En annen viktig målsetting er å bidra til at de nordiske komposittbedriftene blir kjent og attraktive i et internasjonalt marked.

Nordisk InnovationsCenter har bidratt med økonomisk støtte til utviklingen av web-portalen.

Kontaktperson:

Paal Fischenich
E-post: pf@norskindustri.no
Tlf: 91368150