Norsk Komposittforbund (NKF)

Komposittindustrien forvalter og utvikler strategisk og viktig teknologisk kompetanse. Bedrifter og organisasjoner som arbeider med eller har spesiell interesse for kompositter er medlemsberettiget.

Komposittindustrien skaper verdifulle arbeidsplasser, spesielt i distriktene, og er en viktig del av verdikjeden. Dette gjelder både innen norsk leverandørindustri og som leverandør av egenutviklede avanserte kompositt- produkter.

Plastkompositter kjennetegnes ved lav vekt, høy styrke og lang levetid. Dette gjør produktene til miljøvennlige og bærekraftige alternativer til andre materialer og produkter.

Norsk komposittforbunds formål:
  • fremme samarbeidet mellom forbundets medlemmer.
  • arbeide for å høyne det tekniske nivået innenfor komposittindustrien.
  • drive et aktivt informasjonsarbeid omkring produksjon og bruk av kompositter.
  • arbeide for å fremme forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor kompositt materialer.
  • fremstå som det ledende komposittmiljø overfor myndigheter, andre bransjer og forbrukere.
  • samarbeide med tilsvarende forbund/foreninger i andre land.

Hjemmeside: www.komposittforbundet.no

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: May Britt Hansen
Telefon: 971 48 260
E-post: post@komposittforbundet.no