Norsk Industri

Innhold

Samling i L-8

Aktuelt

Publisert

Personer i refleksdress med hjelm

Alle landanleggene var representert på årets L-8 møte som var lagt til Statoil og Tjeldbergodden, noe som ga en god ramme rundt samlingen.

De presenterte hvordan de aktivt styrker og systematiserer HMS-arbeidet sitt, og vi fikk en spennende rundtur på anlegget med de ulike "fabrikkene".

L-8 satt stor pris på at representanter fra Petroleumstilsynet deltok og gikk gjennom sentrale forhold for landanlegg; "Trenden skal snus", RNNP-data, Tilsynserfaringer og Barrierer. Samlingen i L-8 er en arena der de ulike anleggene presenterer beste praksis og erfaringer innen HMS som de andre kan lære av.

Takk for aktiv tilstedeværelse og godt vertskap!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: