Overleverte 13 nye brannbiler

Brannbilene oppstilt utenfor bedriftens anlegg i Flekkefjord klar for avreise til Oslo og overlevering på Youngstorget 1. september.

1. september overleverte Gjensidigestiftelsen 36 nye brannkjøretøy til brann-Norge i forbindelse med folkegaven "Det store brannløftet". 13 av disse er produsert av Egenes Brannteknikk AS i Flekkefjord.

Bilene vil om kort tid være klare for å gjøre tjeneste rundt om i ulike kommuner.

Egenes Brannteknikk er solid medlem av påbyggergruppen i Norsk Industri.

- Vi gleder oss til å se reaksjonene fra Gjensidigestiftelsen, fra mottakere og fra publikum. Alle våre ansatte fortjener honnør i dag. De har stått på i alle ledd for å produsere innovative brannbiler for fremtidens Brann-Norge. Brannbiler produsert i Norge fra grunnen av i god norsk håndverkstradisjon, sier kan administrerende direktør i Egenes Brannteknikk, Stein Asgeir Egenes.

- Norsk Industri gratulerer bedriften og de ansatte med godt utført oppdrag, sier bransjesjef Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.