Delvis åpning av kjøretøygodkjenning av næringskjøretøy

Publisert

Checkbox, avkryssingsbokser

Illustrasjon: AdobeStock.

Påbyggergruppen Norsk Industri har 13. mars vært i kontakt med Statens vegvesen vedrørende de siste dagers henvendelser om stenging av trafikkstasjoner og godkjenning av kjøretøy grunnet koronautbruddet. De har nå besluttet å åpne for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy.

Dette gjøres for å bidra til at samfunnskritiske funksjoner holdes i gang, og for å redusere de negative konsekvensene for bransjen.

Statens vegvesen understreker at tilbudet vil være noe begrenset i forhold til vanlig, på grunn av situasjonen med karantene osv. De gjør også oppmerksom på at situasjonen kan endre seg fra dag til dag, slik at vi kan bli nødt til å stenge igjen dersom det er påkrevd.

Statens vegvesen må be om at de som fremstiller kjøretøy tar sine forhåndsregler og følger generelle råd om smittevern, og at det ikke møter opp mer enn en person per kjøretøy som skal godkjennes.

Statens vegvesen kommer tilbake med nærmere info om hvordan bransjen skal forholde seg for å bestille timer etc. I utgangspunktet vil prosessene for godkjenning følges som vanlig. De regner med å kunne ta imot kjøretøy til godkjenning tidlig neste uke.

Arbeidet med sentralisert dokumentgodkjenning av tunge kjøretøy er i utgangspunktet ikke berørt av situasjonen, og tjenesten har tilnærmet normal bemanning per i dag. Statens vegvesen har nå omtrent fem dagers behandlingstid i TS0.