Norsk Industri

Innhold

Kriterier for når krokcontainere bør tas ut av drift

Krokconteiner skal tas ut av drift og repareres eller kasseres dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

  • Dersom krokcontaineren er over 2,50 meter bred (jf. krav i veitrafikkloven)
  • Ved større varig deformasjon av krokcontaineren, f.eks. ved hjelp av hjullaster, gravemaskin, e.l. (kaldbøying).
  • Ved sprekker i sveiseskjøt.
  • Ved over 5 mm. avvik fra SS 3021 mht. låsemekanismene.
  • Ved deformasjon av stigtrinn.
  • Ved skade eller bøy på krokrammeflens.
  • Dersom hovedramme er bøyd i lengderetning.
  • Dersom sikkerhetslås for bakdør ikke går tilstrekkelig i inngrep.
  • Dersom hovedlås på bakdør er defekt.
  • Dersom krokcontaineren har hull, som fører til usikret last.

Dersom krokbøylen er mer enn 30 % slitt skal bøylen skiftes, evt. krokcontaineren tas ut av drift.