Norsk Industri

Innhold

Anbefalinger mht. vedlikehold av krokcontainere

Følgende anbefales som et minimum mht. vedlikehold av krokcontainere:

  • Smøring av containerruller/hjul.
  • Kontroll av slitasje i ruller/hjul, slik at det sikres at hjulene går rundt.
  • Kontroll av slakk i foring.
  • Smøring av hengsler på dører.
  • Smøring av sikkerhetslås og hovedlås, samt funksjonstest, og evt. etterstramming, av sikkerhetslås.
  • Vedlikehold av kjetting for sikring av bakdør.
  • Funksjonstest av hydrauliske komponenter.
  • Kontroll av at alle stigtrinn er på plass og uskadet.
  • Kontroll av at festeanordninger er intakte.
  • Utbedring av lakkskader og rustangrep.