Norsk Industri

Innhold

Anbefalinger mht. sikker bruk av krokcontainere

Følgende anbefales som et minimum for sikker bruk av krokcontainere:

  • Kontroll av at alle låseanretninger er i inngrep.
  • Bruk av tilleggssikring i form av kjetting. Kjetting festes i hovedramma, med mindre løsning for låsing av tippramme er montert.
  • Container skal ikke være overlastet, dvs. last over toppbjelke.
  • Rutiner for arbeid i høyden skal følges under lasting og ved tildekking av last.
  • Sikkerhetslås skal være på før åpning av hoveddør.
  • Åpen bakdør skal være festet til container ved tømming.

Sikring av last jf. veikontrolloven skal alltid gjøres av sjåfør.