Norsk Industri

Innhold

Arbeid med bransjestandard for krokcontainere

Aktuelt, Påbyggergruppen

Publisert

Arbeidet med å utarbeide en bransjestandard for å hindre ulykker med de såkalte krokcontainerne er godt i gang.

Statens Havarikommisjon (SHT) har i starten av arbeidet orientert bransjen om hovedkonklusjonene fra temaundersøkelsen Vei 2016/04 knyttet til sikkerhet ved krokcontainertransport. Undersøkelsen viser at sikkerheten ved krokcontainertransport ikke er god nok.

> Last ned temarapporten fra SHT her

SHT fremmer fem sikkerhetstilrådinger for å bedre sikkerheten. Blant tilrådningene er at Norsk Industri tar initiativ til en revisjon av standarden svenskene har SS3021:2014 om hvordan  krokcontainere skal bygges etter for å bedre sikkerheten. 

Svensk standard SS3021:2014 er den standarden som de fleste krokcontainere på det norske markedet er bygget etter. Standarden omfatter ikke lastsikringskrav, men mål og kompatibilitet. SHT vurdere at standarden mangler vesentlige sikkerhetskrav til styrke for materialer og låssystemer, samt krav til veiledning for sikker bruk, vedlikehold og kontroll.

I arbeidsgruppen "innfestning- bil"  har flere tema vært diskutert.  Det var enighet om at standarden hadde mangler. Blant aspektene som ble nevnt var:

 • Beskrivelse av sikre innfestings- og låsemekanismer.
  • Kriterier for nødvendig styrke / belastning som låsmekanismene skal tåle
  • Kriterier for toleranse i låseinnretningen
  • Lag en vedlikehold og sjekkliste for riktig bruk og vedlikehold
 • Kriterier for når containere slik at låneinnretningene passer til containerne
 • Containerne skal ha en låneinnretning som passer til respektive låneinnretninger på bil
  • Låseanordning bil og låseanordning container må harmonisere med forskjellige lengder på container/krok.
 • Kjetting koblet bil og container skal være en ekstra sikkerhetsinnretning i tillegg til lås
 • Kontroll av påbygg/ krok/festeinnretning må underligges kontroll av SVV/PKK eller Arbeidstilsynet?
 • Veiledning for sikker bruk
  • Grundig opplæring for sjåfør og hjelpemann for denne type kjøretøy (Det bør utarbeides en egen veiledning på dette området.)
Arbeidsgruppen har diskutert følgende områder:

Kriterier for når krokcontainere bør tas ut av drift

Krokconteiner skal tas ut av drift og repareres eller kasseres dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

 • Dersom krokcontaineren er over 2,50 meter bred (jf. krav i veitrafikkloven)
 • Ved større varig deformasjon av krokcontaineren, f.eks. ved hjelp av hjullaster, gravemaskin, e.l. (kaldbøying).
 • Ved sprekker i sveiseskjøt.
 • Ved over 5 mm. avvik fra SS 3021 mht. låsemekanismene.
 • Ved deformasjon av stigtrinn.
 • Ved skade eller bøy på krokrammeflens.
 • Dersom hovedramme er bøyd i lengderetning.
 • Dersom sikkerhetslås for bakdør ikke går tilstrekkelig i inngrep.
 • Dersom hovedlås på bakdør er defekt.
 • Dersom krokcontaineren har hull, som fører til usikret last.

Dersom krokbøylen er mer enn 30 % slitt skal bøylen skiftes, evt. krokcontaineren tas ut av drift.

Anbefalinger mht. vedlikehold av krokcontainere

Følgende anbefales som et minimum mht. vedlikehold av krokcontainere:

 • Smøring av containerruller/hjul.
 • Kontroll av slitasje i ruller/hjul, slik at det sikres at hjulene går rundt.
 • Kontroll av slakk i foring.
 • Smøring av hengsler på dører.
 • Smøring av sikkerhetslås og hovedlås, samt funksjonstest, og evt. etterstramming, av sikkerhetslås.
 • Vedlikehold av kjetting for sikring av bakdør.
 • Funksjonstest av hydrauliske komponenter.
 • Kontroll av at alle stigtrinn er på plass og uskadet.
 • Kontroll av at festeanordninger er intakte.
 • Utbedring av lakkskader og rustangrep.

Anbefalinger mht. sikker bruk av krokcontainere

Følgende anbefales som et minimum for sikker bruk av krokcontainere:

 • Kontroll av at alle låseanretninger er i inngrep.
 • Bruk av tilleggssikring i form av kjetting. Kjetting festes i hovedramma, med mindre løsning for låsing av tippramme er montert.
 • Container skal ikke være overlastet, dvs. last over toppbjelke.
 • Rutiner for arbeid i høyden skal følges under lasting og ved tildekking av last.
 • Sikkerhetslås skal være på før åpning av hoveddør.
 • Åpen bakdør skal være festet til container ved tømming.

Sikring av last jf. veikontrolloven skal alltid gjøres av sjåfør.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!