Norsk Industri

Innhold

Strategiske områder

  • Aktivitet på norsk sokkel
  • Konkurransekraft
  • Internasjonalt
  • Kompetanseutvikling og rekruttering
  • Profilering og omdømme