Støy i arbeidsmiljøet

Aktuelt

Publisert

På workshop i IA Bransjeprogram for leverandørindustrien 24. februar 2021 ble det pekt på støy i arbeidsmiljøet som et forhold man må gripe fatt i.

Norsk Industri har i sin artikkel "Fortsatt trøkk på støy i arbeidsmiljøet" pekt på resultatene fra et stort bransjeprosjekt i årene 2011-2014 om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet i Petroleumsnæringen. Tema er fortsatt like aktuelt, og Norsk olje og gass har samlet rapporter og underlag fra arbeidet, og oppdaterer jevnlig informasjonen slik at man også kan se ny kunnskap og gode eksempler. 

Her finner du faglige rapporter og gode eksempler