Norsk Industri

Innhold

IA-bransjeprogram i olje- og gassnæringen

Stor gruppe personer

Oppstartsmøte oktober 2019 for IA-bransjeprosjekt i Norsk Industri hvor alle bedriftene var representert. Foto: Norsk Industri.

Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen ble valgt ut til å delta i IA-bransjeprogrammet ut fordi bransjen er preget av stor grad av omstilling.

Programmet omfatter både leverandørindustrien, som Norsk Industri har ansvar for, og forpleiningsbedriftene som ledes av Norsk olje og gass.

Programmet skal gå over tre år (2019-2022) og hovedmålet er å etablere tiltak i bedriftene som bidrar til å ivareta det lave sykefraværet og begrense frafall.

Disse deltar i programmet

 • Aker Solutions
 • Aibel
 • Bilfinger Industrier
 • IKM Testing
 • Kaefer Energy
 • Kværner
 • Nexans
 • Nymo
 • Rosenberg Worley
 • StS Gruppen
 • Technip FMC
 • Wood Group
Formål
 • Redusere sykefravær og frafall gjennom å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å ta fatt i felles erkjente utfordringer knyttet til IA-avtalens målsetninger.
 • Programmet skal i størst mulig grad omfatte tiltak som bedriftene allerede har identifisert eller er i ferd med å implementere.
 • Utvikle gode verktøy som kan benyttes både i dagens og morgendagens omstillingsprosesser.
Prosjektteam

Det er etablert en programstyringsgruppe som ledes av Carla Botten-Verboven, Norsk Industri og en arbeidsgruppe for leverandørindustrien som ledes av Anne Øyen, Aibel/Tekna.

Prosjektteamet i Norsk Industri består av Petter Arnesen (prosjektleder), Pernille Vogt, Berit Sørset og Erik Dahl-Hansen.

Artikler om IA-bransjeprogrammet:

 1. Aktuelt, HMS og IA, Olje og gass

  Oppdatering fra IA-bransjeprogrammet for leverandørindustrien

  I oktober 2019 startet Norsk Industri opp IA-bransjeprogrammet for leverandørindustrien. Prosjektet har kommet godt i gang, og på tross av koronaen har mange av deltakerbedriftene som mål å komme i gang med tiltak i løpet av høsten.

 2. Aktuelt

  Workshop oktober 2019

  Disse deltar på IA-bransjeprogram: Aibel, Aker Solutions, Bilfinger, IKM, Kaefer Energy, Kværner, Nexans, Nymo, Rosenberg, Siemens, StS Gruppen, Technip FMC, Wood Group og Øglænd Systems.

 3. Aktuelt, Olje og gass

  Oppstartsmøte for IA-bransjeprogram

  I oktober 2019 var representanter fra 14 bedrifter samlet til den første workshop i det nye IA-bransjeprogrammet som olje- og gassnæringen har etablert.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!